Tre bestyrelsesposter og to suppleantposter var på valg til DBU Sjællands delegeretmøde 2023.

Valg af tre bestyrelsesposter

DBU Sjællands bestyrelse havde indstillet tre kandidater til de tre bestyrelsesposter, der var på valg: Jørn Hedengran, Thomas Gram og Ilknur Kekec Coban.

Pia Nygaard, der har siddet i bestyrelsen siden 2019, valgte ikke at genopstille til bestyrelsen.

Da der ikke var modkandidater til bestyrelsesposterne, kunne Jørn Hedengran og Thomas Gram lade sig genvælge for en 2-årig periode.

Ilknur Kekec Coban blev ved delegeretmøde 2023 nyvalgt til DBU Sjællands bestyrelse, også for en 2-årig periode. Hun er dog ikke et nyt ansigt, da hun den seneste periode været suppleant i bestyrelsen.

Valg af suppleanter

I forbindelse med delegeretmøde 2023 havde DBU Sjællands bestyrelse stillet forslag om en ændring af DBU Sjællands love vedrørende antallet af suppleanter i bestyrelsen (§4.4, 5.1, 5.2 og 5.4). Da forslaget blev stemt igennem af delegeretforsamlingen, skulle der derfor stemmes om både en 1. suppleant og en 2. suppleant til DBU Sjællands bestyrelse.

Da Ilknur Kekec Coban opnåede valg og trådte ind i bestyrelsen, skulle der derfor findes en ny person til posten som 1. suppleant.

Her opstillede Henriette Hansen fra Ølstykke FC og hun fik opbakning fra DBU Sjællands bestyrelse. Da der ikke var nogle modkandidater, blev Henriette Hansen således valgt ind som ny 1. suppleant til DBU Sjællands bestyrelse.

Til posten som 2. suppleant opstillede Pia Nygaard, der ellers ikke genopstillede til selve bestyrelsen. Pia Nygaard fik opbakning fra DBU Sjællands bestyrelse, og da der ikke var modkandidater til posten, blev Pia Nygaard valgt ind som 2. suppleant.

Se hele DBU Sjællands bestyrelse

Efter delegeretmøde 2023 ser sammensætningen af DBU Sjællands bestyrelse således ud:

Jakob Koed – formand

Gerhard Grubb Waaentz – næstformand

Frank Petersen – kasserer

Allan Thoft Jensen

Thomas Gram (genvalgt)

Jørn Hedengran (genvalgt)

Ilknur Kekec Coban (nyvalgt)

Henriette Hansen – 1. suppleant (nyvalgt)

Pia Nygaard – 2. suppleant (nyvalgt)