Det er sidst på dagen, og der er god gang i Stillinge Hallen nær Slagelse, hvor et blandet drenge/pige-hold fra Stillinge IF er i fuld gang med træningen. Klubben er forholdsvis lille, så årgangene 2010-2013 træner sammen.

De to trænere Noah Danskov Jensen og Morten Maj Hansen dirigerer rundt med tropperne og spiller selv med.

Stillinge IF Fodbold arbejder på at blive godkendt som DBU Børneklub, og det er i den forbindelse, at vi er på besøg sammen med DBU Sjællands børneklubrådgiver Martin Strømberg.

Hvad kan en børneklubrådgiver bruges til?
”Jeg er i Stillinge IF i dag for at holde et møde om det at være DBU Børneklub”, fortæller Martin og prøver at sætte nogle ord på, hvad man kan bruge en børneklubrådgiver til.

”Jeg kan bruges til mange ting. Nogle klubber vil gerne bare have noget inspiration i forhold til deres børneafdeling – det kan for eksempel være om træning på en specifik årgang. Og andre har måske læst om konceptet DBU Børneklub og vil gerne have hjælp til at blive godkendt som det”, siger han.

Når en klub søger om at blive DBU Børneklub starter et forløb med en af lokalunionens rådgivere, og Martin fortæller, at alle forløb er forskellige.

Forudsætninger for at blive DBU Børneklub
”Det gode er, at det bliver meget specifikt og individuelt for den enkelte klub. Vi tager udgangspunkt i de fire forudsætninger for at blive DBU Børneklub, og så arbejder vi med klubben om at klargøre dem, og de får et løft i deres børnesegment”, siger han.

De fire forudsætninger for at blive DBU Børneklub er, at klubben skal:

  • prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
  • tilslutte sig DBU’s børnesyn og arbejde på at efterleve det
  • nedskrive og vedtage en børnepolitik
  • tilknytte en børneudviklingstræner, der er kontraktligt forpligtet (lønnet eller ulønnet) i løbet af det første år som DBU Børneklub

Forventning om flere medlemmer
Formand i Stillinge IF Fodbold Lars Poulsen glæder sig til samarbejdet med DBU Sjællands rådgiver.

”Vi har ikke haft ensidigt fokus på børnefodbolden før – det skal vi have nu. Det kan Martin hjælpe os med”, siger han.

Udover en ny og forbedret børnepolitik er det Lars’ håb, at Martin kan hjælpe med at rekruttere endnu flere børn fra lokalområdet.

”Vi har et stort opland, og der er potentiale for flere børn i Stillinge IF Fodbold”, siger formanden.

Onsdagens træning er ved at være slut. Trænerne og de hentende forældre hjælpes ad med at pille banderne ned, så gymnastikforeningen kan overtage hallen, og derefter går trænerne, formanden og klubrådgiveren ind til aftenens møde.

Hvis du gerne vil have besøg af en klubrådgiver, så find kontaktoplysningerne på din lokalunions hjemmeside.