Kan fodboldtræning og den danske breddefodbold være med til at få unge i uddannelse og job? Det korte svar er ja.

Siden foråret 2020 har DBU og DBU Bredde nemlig gennem beskæftigelsesprojektet ’Fodbold For Fremtiden’ været med til at gøre en forskel og hjælpe unge ledige mellem 18 og 29 ud af offentlig forsørgelse.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har for nyligt offentliggjort en rapport, der evaluerer Fodbold For Fremtiden-projektet. Her konkluderes det blandt andet, at det på tværs af de 12 deltagende kommuner i Danmark (6 øst for Storebælt og 6 vest for Storebælt) er 34% af de deltagende unge, som er kommet i ordinært arbejde og 19% som efterfølgende er startet på en uddannelse.

”Nu har vi kørt forløb med 12 kommuner og det gør mig da både glad og stolt, at der er så gode resultater og at det nu er dokumenteret, at breddefodboldklubberne kan hjælpe aktivt med beskæftigelsesindsatsen. Det viser, at hvis vi er tæt på hinanden ude i lokalmiljøerne, så kan vi gøre en forskel sammen. Det kan vi også se i de mange danske kommuner, som vi i DBU og DBU’s lokalunioner har velfærdsalliancer med, hvor et tæt samarbejde virkelig gør en forskel – også på beskæftigelsesområdet,” siger Bent Clausen, formand for DBU Breddes bestyrelse og næstformand i DBU.

"Det gør mig da både glad og stolt, at der er så gode resultater og at det nu er dokumenteret, at breddefodboldklubberne kan hjælpe aktivt med beskæftigelsesindsatsen. Bent Clausen, formand for DBU Breddes bestyrelse og næstformand i DBU

En beskæftigelsesindsats på borgernes præmisser

”Civilsamfundsorganisationer landet over skal sammen med kommuner indgå i partnerskaber om systematisk at bidrage til at hjælpe udsatte unge og voksne”

Sådan lyder det i Reformkommisionens tredje rapport, der for nyligt blev offentliggjort. Civilsamfundet har nemlig potentialet til at gøre en forskel for de mest udsatte unge, som ikke er en del af et fællesskab på en uddannelsesinstitution, på arbejdsmarkedet eller i civilsamfundet.

Netop den udfordring har ’Fodbold For fremtiden’ forløbene vist sig effektive i at løse. VIVE’s evaluering af projektet viser nemlig, at Fodbold For Fremtiden er en beskæftigelsesindsats, der i høj grad foregår på de udsatte unges egne præmisser.

”De unge oplever, at rammerne omkring træningen og fodbolden skaber mulighed for at have samtaler og samvær på de unges forudsætninger og vilkår. De kommunale konsulenter deler denne betragtning og fortæller endvidere, hvordan træningen og de øvrige sociale aktiviteter skaber et bedre og større kendskab til borgerne,” lyder det blandt andet i VIVE’s inspirationshæfte.

Resultater fra VIVE-rapporten

  • På tværs af de deltagende 12 kommuner er 34 % af de unge kommet i ordinært arbejde.
  • 19 % af de unge er efter deltagelse startet på en uddannelse.
  • VIVE viser tillige, at Fodbold For Fremtiden er en beskæftigelsesindsats på borgernes præmisser.

VIVE har evalueret Fodbold for Fremtiden i projektperioden fra foråret 2020 til vinteren 2022/23 i 12 danske kommuner.

Se alle resultater i VIVE-inspirationshæftet her.

”Med Fodbold For Fremtiden kombinerer vi det gode fra breddefodboldklubbernes fællesskaber med det som kommunerne og jobcentre kan, og nu har vi fået dokumenteret, at det samarbejde og den indsats virker. Og fordi der altid vil være breddeklubber, der har lyst til at levere noget ekstra i civilsamfundsindsatsen, så har vi virkelig fundet en formel, som vi kan bygge videre på fremadrettet og dermed hjælpe endnu flere unge ud af offentlig forsørgelse,” lyder det fra Bent Clausen, formand for DBU Breddes bestyrelse og næstformand i DBU.

DSC 4110 De deltagende hold til Fodbold For Fremtiden-stævne i Hillerød i maj 2023. Foto: Mathias Lilholt / DBU Sjælland

Foreningslivet tæt på giver et trygt miljø

Evalueringen af de foreløbige Fodbold For Fremtiden-forløb viser også, at det særligt gør en forskel for de unge deltagere, at de lokale breddeklubberne er en del af et stærkt foreningsliv. For ved at placere de unges træningspas på de eksisterende breddefodboldklubbers baner, får de unge muligheden for at opholde sig sammen i et trygt miljø, hvor der er fokus på motion, socialt samvær og fælles ansvar. Det er også noget, som Jackie Hansen, der er deltager i Fodbold For Fremtiden-forløbet i Hillerød Kommune kan nikke genkendende til.

”Jeg har været en del af forløbet i et par måneder og jeg nyder det virkelig meget og har fået rigtig meget ud af det. Vi har et godt fællesskab og jeg nyder at have alle drengene som holdkammerater. Vi bakker hinanden rigtig godt op og har det også virkelig hyggeligt sammen efter vores træninger, så vi nyder bare at spille fodbold og give den gas sammen. Og det giver mig selvtillid i hverdagen,” siger Jackie Hansen, der gennem Fodbold For Fremtiden pt er kommet i et praktikforløb og også tidligere været i job.

Vi nyder bare at spille fodbold og give den gas sammen. Og det giver mig selvtillid i hverdagen. Jackie Hansen, deltager på Fodbold For Fremtiden-forløbet i Hillerød

For de unge deltagere har det derudover stor betydning, at de gennem Fodbold For Fremtiden bliver en del af et tæt fællesskab med ligesindede unge, hvor de kan spejle sig i hinanden og lade sig inspirere, fx i forhold til eventuelle praktikforløb eller deres drømme for fremtiden. For det giver dem en oplevelse af at høre til.

”Der er selvfølgelig økonomi i det for både kommune og stat, men det vigtigste for mig er egentlig, at de unge mennesker kommer i job og uddannelse og får noget meningsfuldt at stå op til hver dag. Her giver sloganet ”En Del Af Noget Større” virkelig mening. Det er det, som breddefodboldklubberne kan hjælpe med, for vi kan jo se på resultaterne i VIVE’s rapport, at netop det lokale fodboldmiljø gør, at de unge kommer ind i nogle vedvarende fællesskaber, som giver dem både mere energi og selvtillid i hverdagen,” siger Bent Clausen, formand for DBU Breddes bestyrelse og næstformand i DBU.