Mange fodboldklubber kunne godt bruge flere frivillige kræfter, og en stor undersøgelse viste for nylig, at der faktisk er et stort potentiale. For en hel del personer omkring klubberne ville gerne bidrage, men ved enten ikke, hvem de skal spørge eller ved ikke, at der overhovedet er brug for dem.

Det kan en frivillighedsansvarlig – eller et frivillighedsudvalg – hjælpe med.

En frivillighedsansvarlig kan lave en struktur, så det bliver mere overskueligt for potentielle frivillige – for eksempel forældre – at gennemskue, hvilke opgaver, der skal løses i klubben eller omkring holdet.

Nogle steder er der måske brug for kørsel og koordinering af dette, andre steder kan det være, at der er brug for hjælp i pølseboden til hjemmekampene.

Overskuelige opgaver
I Vejby Tisvilde Fodbold er Claus Walmar blevet udnævnt til frivillighedsansvarlig.

”Vi har beskrevet opgaverne med tidsangivelser for at illustrere over for forældrene, at det ikke er en uoverstigelig opgave at hjælpe til med for eksempel vasketøjet eller kørsel. Det er nogle små, relativt tidsafgrænsede opgaver”, fortæller Claus Walmar.

<div style="width:100%; height:0; position: relative; padding-bottom:56.25%"><iframe src="//www.dbutv.dk/v.ihtml/player.html?token=868dbbb95cfe3e55036106a9e4375142&source=embed&photo%5fid=55646267" style="width:100%; height:100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1" allow="autoplay; fullscreen"></iframe></div>

Det betyder også meget for børn og unge, at deres forældre og engagerer sig i klubben. Og når forældrene udfører frivilligt arbejde, er de også rollemodeller for deres børn, der til sin tid forhåbentlig også får lyst til at bidrage til det lokale klubmiljø.

”Uden frivillige, så er der ingen klub. Såre simpelt. Alt omkring klubben her er drevet af frivillige – vi har ikke en eneste lønnet medarbejder. Så det hele er frivilligt”, siger Claus Walmar.

Nedsæt et frivillighedsudvalg eller udnævn en frivillighedsansvarlig

Som bestyrelse kan I med fordel finde en person eller en gruppe, som har frivilligheden i fokus.

Den frivillighedsansvarlige / frivillighedsudvalget kan for eksempel stå for:

  • rekrutteringen af nye frivillige
  • den daglige kontakt til klubbens frivillige
  • opgavebeskrivelser for de opgaver, der skal løses af frivillige hænder
  • arrangere sociale events for klubbens frivillige.

Med en ansvarlig person eller gruppe kan I sikre, at arbejdet med frivilligheden i klubben hele tiden er i fokus, og at de frivillige føler, at de bliver værdsat i dagligdagen og dermed forhåbentlig bliver længere i klubben.