I 2022 blev 83.358 kampe i lokalunionerne fløjtet i gang af en uddannet fodbolddommer. Det er derfor ikke en underdrivelse at sige, at dommeren spiller en nøglerolle i fodbolden. Og netop derfor investerer DBU Bredde og lokalunionerne hvert år ca. 4 millioner kroner på dommerområdet.

”Dommeren spiller en afgørende rolle i fodboldfamilien. Derfor investerer DBU Bredde og de danske fodboldklubber hvert år menneskelige ressourcer og millionbeløb i at rekruttere, fastholde og udvikle dommerne”, siger DBU Breddes formand Bent Clausen.

I 2022 brugte DBU Bredde og dermed lokalunionerne 3.932.722 alene på fastholdelse og udvikling af dommerne. Dertil kommer godtgørelser og kørselsrefusion for at dømme lokalunionernes turneringskampe og klubbernes træningskampe. Dette beløb sendes videre til den enkelte dommer.

Millioner til fastholdelse og udvikling
Samlet set bruger lokalunionerne de knap 4 millioner årligt på at fastholde og udvikle de knap 3400 aktive dommere. Beløbet afsættes hvert år og svinger en smule afhængigt at dommernes interesse for at videreuddanne sig.

”Investeringerne i vejledning og udvikling er afgørende for at vi sikrer det rette faglige niveau hos dommerne. Derudover er det mindst lige så vigtigt, at vi gør en indsats for at fastholde dommerne gennem aktiviteter og tæt dialog med den enkelte dommer”, siger Jakob Koed, der er næstformand i DBU Bredde og deler ansvaret for aktiviteterne med Bent Clausen.

Midlerne til rekruttering og fastholdelse fordeler sig således:

  • 1.730.698 kroner til vejledning og udvikling af dommerne
  • 1.492.990 kroner til uddannelse af dommerne
  • 709.084 kroner til aktiviteter

400 nye dommere
Lokalunionerne har et mål om at uddanne 400 yderligere dommere i løbet af 2023. Her spiller frivillige og personalet på tværs af lokalunionerne en vigtig rolle.

”Igen i år har vi sat os et ambitiøst mål om at uddanne 400 nye dommere. Hvis vi igen i år skal komme i mål med det, så kræver det, at alle involverede tager et stort ansvar. Vi har især brug for, at fodboldklubberne hjælper med rekrutteringen, da langt de fleste nye dommere ikke overraskende kommer herfra”, siger Jakob Koed.

Husk respekten
Samtidig minder Bent Clausen om, at den måske vigtigste investering ikke koster en krone. Og her kan vi alle spille ind.

”Vi ved fra talrige undersøgelser, at der er en tydelig sammenhæng mellem dårlig opførsel på banen og frafald blandt dommerne. Derfor har vi alle en rolle at spille i, at dommeren bliver behandlet med respekt. Selv når en kendelse ikke går vores vej, siger Bent Clausen.

En rundspørge fra 2021 viste, at der er stor tilfredshed blandt fodbolddommerne. Af de ca. 1400 adspurgte svarede 92 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at dømme fodbold.