Lokalunionernes høringssvar

I landets 6 lokalunioner bifalder man investeringer i kvindedivisionsfodbolden og kvindeeliten og i udviklingen af pige- og kvindefodbold i sin helhed. Lokalunionerne bakker op om, at de mest økonomisk robuste fodboldklubber i Danmark hurtigst muligt får mulighed for at bidrage til udviklingen af kvindeelitefodbold. Det glæder derfor lokalunionerne, at der allerede er eksempler på samarbejde og fælles løsninger mellem økonomisk stærke herredivisionsklubber og nuværende divisionsklubber i flere dele af Danmark. Lokalunionerne håber og forventer derfor, at de sidste økonomisk stærke klubber også vil finde lignende løsninger inden for de gældende regler og love.

I lokalunionerne er der enighed om, at man ikke kan bakke op om forslaget om Fast Track-systemet. Man mener, at investeringer i udviklingen af pige- og kvindefodbolden skal ske indenfor de eksisterende principper, rammer og strukturer. Vejen til toppen af dansk fodbold skal baseres på sportslige resultater i fodboldens pyramidestruktur.

Høringssvaret er underskrevet af formændene for lokalunionerne og lyder i sin helhed således:

Tak for fremsendte høringsoplæg vedrørende manualer til Fast Track i Kvinde-DM og tak for muligheden for at komme med input og holdninger. Oplægget har været drøftet hver for sig i nedennævnte 6 lokalunioner.

De 6 lokalunioner kan ikke bakke op om denne ordning, som efter vores opfattelse bl.a. strider imod fodboldens pyramidestruktur, dansk fodbolds bærende principper herunder moderklubber og hvem der besidder licensen, samt at det er sportslige resultater, der afgør oprykning m.v.

De 6 Lokalunioner bifalder investeringer i pige-/kvindefodboldens udvikling, men det bør ske indenfor de nuværende principper, rammer og strukturer, og der findes allerede modeller, der kan benyttes.

Med venlig hilsen
På vegne af de 6 Lokalunioner

DBU Bornholm, Lars Albæk
DBU København, Flemming Jensen
DBU Lolland-Falster, Gert Lundgaard
DBU Sjælland, Jakob Koed
DBU Fyn, Bjarne Christensen
DBU Jylland, Bent Clausen

Om Fast Track-systemet

I juni 2023 modtog Kvindedivisionsforeningen en anmodning om at igangsætte en Fast Track proces med henblik på at få flere store klubber på banen indenfor kvindefodbolden. Kvindeeliteudvalget sendte derefter et forslag i høring, som har til formål at give nye kvindehold en hurtig vej ind i 1. og 2. division. Helt konkret går forslaget på, at Herre-DM klubber kan få lov til at starte kvindehold op i 1. eller 2. division i sæsonen 2024/ 2025, hvis de opfylder en række krav. Med denne model er håbet, at flere klubber med ønske om at starte kvindefodbold op med et professionelt setup vil komme på banen allerede fra sommeren 2024, og dermed styrke udviklingen af kvindefodbolden i Danmark.

Forslaget blev sendt i høring hos Kvindedivisionsforeningen, Herredivisionsforeningen og hos DBU's 6 lokalunioner.