Til det netop overståede delegeretmøde 2024 var der som altid valg af medlemmer til DBU Sjællands bestyrelse. Her var der valg til:

 • Kasserer
 • To bestyrelsesposter
 • suppleant
 • suppleant

Nedenfor kan du se, hvordan valgene til de enkelte poster gik.

Valg af kasserer

DBU Sjællands bestyrelse havde indstillet Frank Petersen til posten som kasserer i DBU Sjællands bestyrelse. En post, som Frank Petersen har bestredet siden, han valgt i 2002.

Der var ikke modkandidater til posten som kasserer, og derfor kunne Frank Petersen lade sig genvælge til endnu en 2-årig periode som kasserer.

Valg til to bestyrelsesposter

DBU Sjællands bestyrelse havde indstillet to kandidater til de to bestyrelsesposter, der var på valg til Delegeretmøde 2024: Gerhard Grubb Waaentz og Henriette Hansen.

Allan Thoft Jensen var ikke på valg, da han efter 13 år i DBU Sjællands bestyrelse har valgt at udtræde.

Delegeretforsamlingen stillede ikke modkandidater og dermed kunne Gerhard Grubb Waaentz, der har været en del af bestyrelsen siden 2017, og Henriette Hansen, der er nyt medlem af bestyrelsen, lade sig vælge for en 2-årig periode.

Henriette Hansen er dog ikke et helt nyt ansigt i bestyrelsen, da hun det seneste år har siddet som 1. suppleant.

Valg af suppleanter

Der skulle i forbindelse med Delegeretmøde 2024 findes både en 1. suppleant og en 2. suppleant, efter delegeretforsamlingen i 2023 stemte for en ændring af DBU Sjællands love vedrørende suppleanter i bestyrelsen.

Da Henriette Hansen opnåede valg til bestyrelsen og trådte ind i DBU Sjællands bestyrelse, skulle der findes en ny person til posten som 1. suppleant.

Her opstillede Süleyman Yücel fra Herlufsholm GF og fik opbakning fra DBU Sjællands bestyrelse. Der var ingen modkandidater og derfor er Süleyman Yücel valgt som 1. suppleant.

Til posten som 2. suppleant opstillede Pia Nygaard og håbede på genvalg. Hun fik opbakning fra DBU Sjællands bestyrelse og blev, da der ikke var modkandidater, genvalgt til posten som 2. suppleant i DBU Sjællands bestyrelse.

DBU Sjællands nye bestyrelse

Fra venstre mod højre:

 • Süleyman Yücel (1. suppleant)
 • Henriette Hansen
 • Gerhard Grubb Waaentz
 • Jakob Koed
 • Jørn Hedengran
 • Thomas Gram
 • Frank Petersen

Manglende på billedet er:

 • Pia Nygaard (2. suppleant)
 • Ilknur Kekec Coban