Til efteråret 2024 vil en ny model for betaling af dommere blive indført på forsøgsbasis i Sjællandsserien, Serie 1 og i pulje 4 i Serie 2. Den nye model sigter mod at udligne klubbernes geografiske udgangspunkt ved at fordele dommerudgifterne ligeligt imellem alle deltagerne.

Når en dommer kører ud til en kamp, får han eller hun Skatterådets godkendte omkostningsgodtgørelse for at dømme selve kampen samt en kørselsgodtgørelse efter statens takster. Hjemmeholdets klub betaler til DBU Sjælland, der udbetaler omkostnings- og kørselsgodtgørelsen til dommeren. Den udgift har hidtil været regnet nøjagtigt ud i forhold til, hvor langt dommeren har kørt til den pågældende klub.

Det betyder, at klubber i yderområder kan have betalt forholdsvis meget for at få dømt deres kampe, fordi dommerne skal køre længere. Og de udgifter har DBU Sjællands bestyrelse nu besluttet at jævne ud ved at indføre solidarisk dommerafregning, der opkræves to gange hen over sæsonen.

Alle klubber kommer til at betale det samme
Med solidarisk dommerafregning menes der, at alle omkostningerne til dommerne regnes sammen og divideres med antallet af kampe og klubber, så alle klubber betaler det samme.

DBU Sjællands formand Jakob Koed er glad for den nye afregningsform.

”Fordelen for klubberne bliver, at det er mere enkelt – og frem for alt vil klubberne kende deres omkostninger til dommere på forhånd”, siger han og fortsætter:

”Det første år vil beløbet selvfølgelig være mere behæftet med en vis usikkerhed, men på længere sigt forventer vi, at beløbet kan rammes ret præcist. På den måde bakker alle klubber op om kampafviklingen efter et solidarisk princip, uanset hvor klubben ligger”, forklarer han.

Ligesom i dag vil DBU Sjælland så vidt muligt bestræbe sig på at holde udgifterne nede ved at finde den mest kvalificerede dommer, der bor tættest på klubben.

DBU Jylland har gode erfaringer med solidarisk dommerafregning, og det samme har DBU Sjælland faktisk selv – for det er allerede praksis i Danmarksserien.

Den solidariske dommerafregning indføres med start 1. juli 2024 og evalueres efter to år.

Klubberne i Sjællandsserien, Serie 1 og pulje 4 i Serie 2 vil blive indkaldt til et online informationsmøde i løbet af foråret, hvor den nye model vil blive gennemgået.