Hvordan kan du se, om du har en A-, B-, C eller D-spiller?

Bonbon Cup 270822 Fotos Af Kim Matthäi Leland 094

Dine spillere skal kigges på og vurderes løbende. Vær bevidst om du vurderer dine spillere i forhold til hinanden, modstandere, dine egne ambitioner, etc.

Nedenstående vejledning giver nogle retningslinjer. Der er forskel på en U8 B-spiller og en U12 B-spiller i forhold til tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sociale kompetencer. Vær derfor opmærksom, at I også vurderer spilleren ud fra relevant alder.

Hvad er formålet med denne vejledning?

Formålet er, at...

  • sikre, at spilleren er i centrum
  • højne turneringstilbuddet til holdene
  • sikre den rette matchning til gavn for den enkelte spiller ved korrekt tilmelding af holdet

Hvad kendetegner en A-, B-, C-, og D-spiller?

Hvad kendetegner en A- spiller?+

A-spilleren er den spiller der oftest rigtig gerne vil spille fodbold, det er den spiller der løber hurtigt, sparker godt og kan kontrollere bolden i løb.

A-spilleren kan blandt andet også kendetegnes ved at kigge når han/ hun ikke har bolden. Fx foregriber de tingenes udvikling? Forudser de, hvor bolden vil komme hen? Er de i løb før tingene sker? Så er det nok en A-spiller.

A spilleren kan med fordel spille en årgang op noget af tiden.

Det kendetegner en A-spiller:

  1. Er i stand til at lav førstegangsafleveringer
  2. Har brug for at blive udfordret på banestørrelse, antal mål og antal berøringer
  3. Har brug for at blive stimuleret til selv at kunne finde løsninger i spillet
  4. Har brug for at spille og træne med en årgang ældre i noget af tiden
Hvad kendetegner en B-spiller?+

B-spilleren ligger mellem A- og C-spilleren. B-spilleren har tilegnet sig færdigheder, men det er lidt usikkert og/eller lidt tilfældigt.

B-spilleren begynder at kunne forudse spillet en smule og han/hun er ikke så reaktive som C-spilleren.

Der kan være stor forskel på B-spillerens profil i denne kategori. Nogle kan måske en del, men vil ikke det store, mens andre vil en hel masse, men kan ikke så meget endnu.

Det kendetegner en B-spiller:

  1. Er i stand til at lave retningsbestemt 1. berøringer
  2. Kan med fordel udfordres på antal mål, antal berøringer og banestørrelse
  3. Kan med minimal understøttelse fra træneren selv finde løsninger i spillet
  4. Har brug for at spille og træne med A-spillere til tider, ellers resten af tiden med B-spillere
Hvad kendetegner en C–spiller?+

C-spilleren adskiller sig ikke synderligt fra B-spilleren, dog vil C-spilleren oftest på et eller flere parametre (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt) være et skridt efter B-spilleren.

C-spilleren er begyndt at kunne løse en eller flere situationer i spillet, hvor spilleren er tryg i sine handlinger.

Det kendetegner en C-spiller:

  1. Er i stand til at spille på 3 berøringer
  2. Kan med fordel understøttes af træneren til at finde løsninger i spillet
  3. Kan med fordel til tider udfordres på antal mål, antal berøringer og banestørrelse
  4. Har brug for at spille med B- og D-spillere noget af tiden
Hvad kendetegner en D-spiller?+

D-spilleren er enten lige startet eller endnu ikke har knækket koden til, hvordan fodboldspillet kan løses. D-spilleren kan også have andre udfordringer der gør, at de har brug for mere tid til at vælge og udføre deres handlinger i kampen.

D-spilleren forudser ikke, hvor bolden kommer hen om lidt. De reagerer, på det de ser og handler efterfølgende. Det betyder, at de ofte har brug for mere tid og plads end de andre spillere for at lykkedes med deres aktioner.

Det kendetegner en D-spiller:

  1. Har til tider brug for at stoppe bolden og kigge op
  2. Har det godt med kun at spille til to mål
  3. Har brug for at det bliver gjort simpelt
  4. Har brug for at spille mere end der bliver snakket
  5. Har brug for tid til at løse spillet

Definitionen af SU-rækker

SU står for 'Spiller Udvikling'.

Rækken er for de hold, der i dag ikke bliver matchet i den nuværende turnering. Det vil sige de hold, der består af de mest motiverede og særligt dygtige spillere. Rækken vil være åben for alle, der vil spille under de særlige rammer. Dog vil licensklubber kunne tilmelde to hold per række - klubber der ikke er licensklub kan tilmelde ét hold.

De særlige rammer for U11 og U12 er blandt andet, at der spilles 3x20 min. Der er ikke 5 minutters udvisning ved gult kort, og ved rødt kort kan der indsættes en ny spiller. Keeperen må ikke samle bolden op ved tilbagelægning. I SU-rækkerne ligesom alle andre børne rækker anbefales at spilletiden fordeles blandt spillerne for at sikre Lige Meget Spilletid.

Række 1 - drenge og piger

Et hold i Række 1 vil oftest være bestående af en overvægt af A-spillere (mindst halvdelen), men der kan også sagtens være en god portion B-spillere med. Skulle man have en A+ spiller, altså én, som virkelig skiller sig ud, så er det alene næsten nok til, at holdet er et A-hold, hvis bare resten er en blanding af B- og A spillere. Der er ikke C- og D -spillere med i Række 1, det vil ikke være en god oplevelse for dem.

I en kamp i Række 1 er de fleste spillere i bevægelse/ aktion hele tiden.

Ca. 5-10 procent af holdene hører til her.

Række 3 - drenge / Række 2 - piger

Et hold bestående næsten udelukkende af C-spilleren – altså spillere, der har brug for mere tid og plads end deres jævnaldrende. Der kan til nød benyttes en enkelt eller to B-spillere, men det er ALDRIG i orden at benytte A-spillere – de vil ganske enkelte kunne gøre oplevelsen dårlig for andre. Holdkammeraterne får ikke bolden, og modstanderne vil aldrig lykkes.

I en kamp i Række 3 er få spillere i bevægelse/ aktion på samme tid.

Ca. 35-40 procent af holdene hører til her.

Række 2 – drenge og piger

Et hold bestående af primært B-spillere, men både c og i nogen grad A- spillere kan også deltage her. En god huskeregel er, at for hver A-spiller, skal der være minimum lige så mange C-spillere.

Hvis du er endt i toppen af række.

I en kamp i Række 2 er der mange spillere i bevægelse/ aktion på samme tid.

Ca. 35-40 procent af holdene hører til her.

 

Række 4 – Drenge / Række 3 – piger (Begynder)

Et hold primært bestående af c/ d spillere. Det er aldrig i orden at benytte B eller A spillere. Rækken er til de spillere der har brug for mere tid og plads på banen. Det kan være spillere der skal til at lære at spille fodbold. Spillerne har måske kun spillet fodbold i kort tid.

I en kamp i række 4 er få til ingen spillere i bevægelse / aktion på samme tid.

Ca. 10-15 procent af holdene hører til her.

Hvornår ved du, om du skal skifte række?

  • Række op, hvis du vinder mere, end du taber - spilleren lykkedes tæt på hele tiden.
  • Samme række, hvis du taber, vinder og spiller uafgjort. Spilleren både lykkedes og oplever ikke at lykkedes
  • Række ned, hvis du taber mere, end du vinder. Spilleren lykkedes tæt på aldrig.