PROPOSITIONER - RESERVEHOLDSTURNERING U-16 ØST

Reserveholdsturnering U16 drenge Øst udbydes af DBU København og DBU Sjælland for klubber med som minimum B-licens.

Propostioner - Reserveholdsturneringer U-16 Øst

I. Navn og administration+

§ 1.1 Turneringens navn er »Reserveholdsturnering U16 Øst«. Turneringen udbydes af DBU Sjælland og DBU København. Den administreres af DBU København.

§ 1.2 Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af administrator.

II. Deltagere+


§ 2.1 I turneringen kan deltage klubber med minimum ungdom B- licens.

§ 2.2 De deltagende spillere er fra U16 og yngre. Det er tilladt at benytte spillere fra U17 – benyttes der mere end 2 spillere aftales dette med modstander.

§ 2.3 Det er tilladt at benytte kontraktspillere i turneringen.

§ 2.4 Det er tilladt at benytte spillere fra andre klubber under forudsætning af, at dennes/disses skriftlige accept foreligger.
Ved klubskifte kan der, mod forudgående ansøgning, dispenseres for denne regel.

§ 2.5 Kampe i denne turnering låser ikke spillere i forbindelse med et klubskifte. En spiller, som har spillet en kamp i turneringen, må således gerne skifte klub, såfremt han ikke har spillet kampe i andre turneringer for klubben.

III. Afvikling+

§ 3.1 Turneringen afvikles som en halvårsturnering. Der foregår ombrydning efter 1. halvdel.

§ 3.2 De deltagende hold bliver af administrator inddelt i puljer af 6 hold.

IV. Kampens indberetning+

§ 4.1 Der udfyldes ikke elektronisk holdkort på kampen og hjemmehold indrapporterer resultatet via app

V. Turneringsbestemmelser+

§ 5.1 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

§ 5.2 Udvisninger bedømmes af administrator. En udvisning giver altid mindst én spilledags karantæne. Udviste spillere må ikke benyttes i efterfølgende U16-kampe, før administrators afgørelse foreligger. Såfremt man ikke har hørt fra administrator inden næste U16-kamp, skal man kontakte administrator.

§ 5.3 Karantæner idømt for forseelser i U16 reserveholds kampe afvikles i nærmest følgende U16 reserveholds kamp(e). Uafviklede karantænedage efter holdets sidste U16 reserveholdskamp i de afsluttende runder, overføres til næste års afvikling af U-16 reserveholdsturnering.

§ 5.4 Karantæner idømt for forseelser i ordinære turnerings- eller pokalkampe, kan ikke afvikles i U16 reserveholdsturneringen.

§ 5.5 Der spilles ikke med tidsbegrænset udvisning og advarsler indberettes ikke.

VI. Økonomi+

§ 6.1 Turneringsgebyret fastsættes hvert år af administrator og beløbet opkræves af administrator efter modtagelse af bindende tilmelding.

§ 6.2 Hjemmeholdet afholder alle arrangementsudgifter. Udeholdet afholder selv sine rejseudgifter.

VII. Udeblivelse/trækninger+

§ 7.1 Klubben skal afholde de udgifter, der har været forbundet med arrangementet samt betale hele dommerhonoraret, for så vidt dommeren/linjedommerne ikke har modtaget afbud.

VIII. Banen+

§ 8.1 Til kampene skal banen være indhegnet (lukket) da der er dommertrio til kampene. En minimumsform for indhegning er en snor om hele banen, dog undtaget de sider, hvor en naturlig afspærring forhindrer publikum i at betræde sidelinjen. En kridtstreg omkring banen anses således ikke for en tilstrækkelig indhegning.

IX. Antal spillere+

§ 9 Et hold består af 11 spillere + indtil 6 udskiftningsspillere, som frit kan udskiftes og genindsættes i hele kampen. Navnene på udskiftningsspillerne skal meddeles dommeren inden kampens start. Hvis flere spillere ønskes benyttet aftales dette med modstander.

X. Dommere og linjedommere+

§ 10.1 Hjemmeholdets lokalunion sørger for påsætning af dommertrio.

§ 10.2 Dommernes og linjedommernes honorarer og rejseudgifter beregnes efter gældende aftale mellem DFU og DBU for ordinære U16 kampe.

XI. Spilleterminer+

§ 11.1. se turneringsprogram
§ 11.2 Ændring af en kamp kræver følgende:
- at begge klubber er enige herom
- at hjemmeholds lokalunion mailes senest 5 dage før afviklingstidspunkt.

§ 11.3 Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning.

XII. Øvrigt+

§ 12. Da det er en reserveholdsturnering med meget fleksibilitet forventer lokalunionerne ingen protester i denne række idet forøget spilleberettigelse aftales med modstander inden kampstart. Holdene opfordres til et gennemcheck af program ved udsendelsen så antallet af flytninger bliver få også af hensyn til modstanders planlægning. Husk flytninger skal ske senest 5 dage før spilledato a.h.t. kontakt til dommertrio.