Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger om DBU Sjællands Futsal-turnering

Antal spillere+

Et hold består af 5 spillere på banen og max. 7 udskiftere pr. spilledag*

* ved kampe i Futsal Sjællandsserien 2X20 minutter er det tilladt at benytte 5 spillere på banen og op til 9 udskiftere.

Bolden i spil+

Det – i programmet – førstnævnte hold stiller op på den af turneringsledelsen anviste banehalvdel (som regel under måltavlen/uret) og sætter bolden i spil.

Bold og Boldstørrelser+

Der benyttes officiel Futsal bold og samme boldstørrelse til U13 og ældre. Se DBUs regelsæt.

Husk i haller under DBU København er det førstnævnte hold, som medbringer bold samt er ansvarlig for tidtagerbord.

Holdkort+

Der skal udfyldes elektronisk holdkort før alle kampe i turneringen - husk der kan bruges kopiering. Der kan max. bruges 12 spillere på et hold samme stævnedag. En spiller kan kun benyttes på et hold samme spilledag.

Holdkort skal være sat inden første kamp starter. Herefter kan der ikke ændres i holdkortet på nogle af kampene på dagen. Holdkortet der sættes kopieres automatisk til alle kampe på dagen.

Klubber som i indledende runde taberdømmes på grund af manglende udfyldte holdkort vil ikke kunne deltage i mellemrunden i indefodbold/Futsal.

Overtrækstrøjer+

I tilfælde af trøjelighed skifter det – i programmet – sidstnævnte hold trøjer. Overtrækstrøjer kan lånes ved dommerbordet. Ingen hold må spille i sort, da denne farve er forbeholdt dommeren. Hvis et hold stiller op i sort, kan dommeren kræve at holdet tager overtrækstrøjer på.

Dispensation+

I alle børne- og ungdomsrækker kan der benyttes ÉN spiller, som er født sidste halvdel af året før (juli-dec.).

Dispensationsspillere kan dog ikke benyttes i U-19 Drenge række A, U-17 Drenge række A, U-18 Piger række A, U-15 Drenge række A, U-16 Piger række A hvor der er DM. I disse rækker er det alene i række B og lavere det er muligt at benytte EN dispensationsspiller.

Fair Play hilsen+

Foregår før og efter kampen udenfor banen så spilletiderne overholdes.

Op og nedrykning af spillere:+

En spiller skal spilles fri, hvis pågældende spiller rykker ned på et lavere rangerende hold - det sker ved at stå over en kamp eller stævne på højere rangerende hold.

En spiller kan i ungdomsrækkerne altid kun spille på et hold pr. runde defineret som indledende runde 1,indledende runde 2, mellemrunde og finalerunde.

Indrangerings rækkefølge (herrer og kvinder):+

Herrer

Futsal Liga Senior, Futsal Senior Øst, Futsal Senior SS, Futsal stævneform, U-19 Drenge A, U19 Drenge B, U-17 Drenge A, U-17 Drenge B,U-16 Drenge A, U-16 Drenge B, U15 Drenge A,U15 Drenge B, U14 drenge A, U14 Drenge B, U13 Drenge A, U13 Drenge B

Kvinder

Futsal Senior Øst, Futsal Senior stævneform, U-18 Pige A, U-18 Pige B,U-16 Pige A,U-16 Pige B,U-15 Pige A,U-15 Pige B,U14 Piger A, U14 Piger B, U13 Piger A, U13 Piger B.

Eksempel:

En U-18 Pige spiller deltager på klubbens hold i Futsal Øst senior. Spilleren spilles fri til U-18 igen ved hun ikke deltager i Futsal Senior holdets næste kamp og kan derefter spille på U-18 holdet i Futsal igen.

Spilleform (Pointgivning)+

En vundet kamp giver 3 points og uafgjort kamp giver 1 point.

Spilletid+

Kampens varighed fremgår herunder.

Futsal rækker i stævneform = 1 x 9 minutter pr. kamp (uden tids stop).

Futsal rækker enkeltkampe = 2 X 20 minutter pr. kamp (uden tids stop)

Ved finalestævner uden puljespil med rene semifinaler og finaler spilles der 2X20 min pr. kamp.

Time Out benyttes alene i Futsal Sjællandsserien idet kampene afvikles som fortløbende turnering.

Trækninger+

Trækninger til mellemrunderne noteres som 0-3 ved alle kampe a.h.t. pointgennemsnit

Udeblivelser for U-13 og ældre+

Hvis et hold udebliver fra en kamp i indledende runde kan holdet ikke gå videre til mellemrunden i turneringen uanset placering i rækken.

Hvis et hold udebliver/melder afbud til begge indledende runder udtrækkes holdet helt så kampene ikke tæller med i den samlede stilling. Dette af hensyn til eventuelle slutstillinger og reglen om pointgennemsnit.

Pointlighed+

I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold - efter at alle indledende kampe er afviklet - afgøres placeringen således:

DBU Sjælland anvender følgende stillingsregler ved enkeltturneringer:

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe

Er der ikke fundet en vinder via ovenstående, afgøres det på følgende måde.

Omkamp på 5 minutter. Der påbegyndes med fuldt hold, og det - i programmet - dommeren trækker lod om hvilket hold der giver bolden op, og der stilles op på den - af turneringsledelsen - anviste banehalvdel. Slutter omkampen uafgjort fortsættes (uden afbrydelse) til første scorede mål (Udviste spillere løses ikke)*.

*Ved Final Indoor benyttes reglen ikke, men der foretages lodtrækning.

 

Pointgennemsnit+

Når der i enkelte rækker skal findes de x antal bedste 2’ere, 3’ere eller lignende (se skemaerne med turneringsopbygningen) findes disse – såfremt andet ikke er anført – via pointgennemsnittet, der udregnes efter nedenstående fremgangsmåde:

Gældende i den indledende runde:

1) Flest point i gennemsnit pr. kamp

2) Bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp

3) Flest scorede mål i gennemsnit pr. kamp

Gældende i mellemrunder

1) Flest point i gennemsnit pr. kamp i mellemrunde

2) Bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp i mellemrunde

3) Flest scorede mål i gennemsnit pr. kamp i mellemrunde

Såfremt der stadig ikke er fundet en afklaring, fortsættes efter følgende prioritering:


a) Flest point i gennemsnit pr. kamp i de indledende puljer

b) Bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp i de indledende puljer

c) Flest scorede mål i gennemsnit pr. kamp i de indledende puljer

Kvalifikationskampe

I kampe der skal afgøres (kval. kampe - finalekampe) stoppes kampen og der trækkes lod om hvilket hold der giver bolden op, der spilles til først scoret mål (max 5 min.) (Udviste spillere løses ikke).

Er der ikke scoret efter de 5 min. sparkes der straffespark efter gældende regler (3 spark til hvert hold)

Karantæner+

Der findes to karantæneformer indenfor Futsal:

Futsal enkeltkampe

Rødt kort indberettes og spilleren er ude resten af kampen. Karantænebrev tilgår klubben (se i øvrigt § 3 i Futsalloven).

Futsal stævne

To gange gult kort = rødt kort giver karantæne resten af kampen plus næste kamp.

Direkte rødt kort giver karantæne resten af stævnet. I særligt grove tilfælde, indberettes det røde kort til lokalunionen. Karantæner, idømt for forseelser i ordinære udendørs turnerings- eller pokalkampe, kan ikke afvikles i Futsal.

Klubspilledragter+

Ved trøjelighed er det altid sidstnævnte hold, der skal skifte.

Præmier+

Der er pokal til det vindende hold samt medaljer til nummer 1-2-3 i rækkerne.

Særregler+

I DBU Sjællands rækker stoppes uret ikke når bolden er ude af spil. Dommeren(erne) holder styr på akkumulerede frispark - undtaget herfra er dog finalestævnerne her er det tidtagerbordet som styrer disse.

Eventuelle spørgsmål+

Såfremt der skulle opstå tvivlsspørgsmål, henvises til DBU Sjællands turneringsreglement.