Delegeretmøde 2024

DBU Sjællands delegeretmøde 2024 blev afviklet lørdag den 3. februar 2024 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

DEL23 075
DEL23 111

Hver medlemsklub kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret til DBU Sjællands Delegeretmøde. Sender en klub blot én repræsentant overgår begge klubbens stemmer til den deltagende klubrepræsentant.

I forbindelse med delegeretmøde 2024 vil der igen være tre temadrøftelser, som klubrepræsentanter kan deltage i. 

  • Ungdomsfodbold
  • Seniorfodbold
  • Vis respekt - tag del i kampagnen

Man tilmelder sig temadrøftelserne, når man også tilmelder sig selve delegeretmødet.

Læs mere om de enkelte temadrøftelser her.

Praktisk information

For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din medlemsklub tilmelde sig delegeretmøde. 

Når tilmeldingsfristen udløber den 22. januar 2024 vil DBU Sjælland sende en bekræftelse til de tilmeldte klubbers postadresse. Her vil fremgå navne på de delegerede, der har tilmeldt sig på vegne af klubben.

Bekræftelsen fungerer som en fuldmagtserklæring. Har klubben ikke rettelser til de deltagende delgerede, bemyndiger man således de delgerede med retten til at tale og stemme på vegne af klubben til DBU Sjællands delegeretmøde.

Klubber er også velkomne til at tilmelde gæster, udover de to delegerede. Prisen for 'gæster' er 640 kroner pr person. Gæster har ingen stemme- eller taleret.

OBS: Ved udeblivelse, uden afbud, faktureres klubben 640 kroner pr udeblevet person.
Hvis I skulle blive ramt af sygdom, er I velkomne til at sende en anden person fra klubben.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for året 2023

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

4.1: Fra bestyrelsen (bilag 4.1):
- Ændring af DBU Sjællands love

4.2: Fra Brøndby Strand IK (bilag 4.2):
- Forslag til ændring af turneringsreglementet

5. Orientering om forslag til DBU’s repræsentantskabsmøde

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

6.1: Kasserer for to år (Frank Petersen er villig til genvalg)

6.2: To bestyrelsesmedlemmer for to år:
Bestyrelsen indstiller: Gerhard Grubb Waaentz (villig til genvalg) og Henriette Hansen (villig til nyvalg). Allan Thoft Jensen er ikke villig til genvalg. Se evt. kandidatlisten i bilag 6.

6.3: Valg af  1-2 suppleanter for 1 år.

7. Valg af revisor

(RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villig til genvalg)

8. Eventuelt

Materialer og behandling af forslag

På delegeretmøde skal klubberne tage stilling til regnskabet, behandle indkomne forslag og vælge medlemmer til DBU Sjællands bestyrelse.

Få det fulde overblik over, hvad der blev besluttet og drøftet på delegeretmøde 2024 her.

Årsregnskab

DBU Sjællands regnskab vil jf. DBU Sjællands love §4. 1, senest blive tilsendt 14 dage før delegeretmøde, til formænd samt postadresser.

Se årsregnskabet 2023 ved at klikke her.

Forslag

Der er to indkomne forslag til Delegeretmøde 2024. Ét forslag fra bestyrelsen (bilag 4.1) og ét klubforslag (bilag 4.2)

Find bilag og forslag her.

Få det fulde overblik over, hvilke forslag der blev stemt igennem her.

Valg til DBU Sjællands bestyrelse

De sjællandske klubber skal ved delegeretmøde 2024 vælge en kasserer for to år, to bestyrelsesmedlemmer for to år, samt 1-2 suppleanter for 1 år.

Se hvem der valgt til DBU Sjællands bestyrelse her.

DEL24 121
DEL24 035