8M - Supplerende turneringsreglement

I. Gyldighed og turneringsadministrator

Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Sjælland

DBU Sjælland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

I alle 8M rækker gælder turneringsreglementet for DBU Sjælland med følgende undtagelser:

-

II. + III. Sæson, turneringsform, stilling, udeblivelse og brug af for unge/gamle spiller

Hold, der melder afbud til/udebliver fra kamp(e) i efteråret, - men slutter på en oprykningsplads – vil i foråret normalt være oprykningsberettiget dog uden at kunne blive erklæret rækkevinder og uden at kunne deltage i evt. afsluttende puljevinderkampe/finalestævne.

Dette er ikke gældende for U-12 og yngre.

-

IV. Op- og nedrykning af hold

DBU Sjælland foretager op- og nedrykninger af hold mellem de to turneringshalvår - Dette kan læses om på dette link.

Der foretages ikke op- og nedrykninger for U-12 og yngre

-

V. Spilleberettigelse, rangering af hold samt op- og nedrykning af spillere

a) Spillere der i pågældende turneringsår deltager i 11 mandsturneringen i Herre Serie 2 og højere rangeret henholdsvis Kvindeserie Øst og højere rangeret skal spilles fri ifølge det almindelige turneringsreglement for 11-mandsturneringen. Spillere med en supplerende spilletilladelse er undtaget fra dette krav.

b) Spillere, der deltager for 11M-hold i U-19 DRM og højere rangeret, U-17 DRM og højere rangeret, U-16 Drenge Øst, U-15 DRM og højere rangeret, U-14 DRM og højere rangeret samt U-18 PI Øst og højere rangerede, U-16 PI Øst, U-14 PI Liga må ikke benyttes på 8-mandshold. U-13 spillere som benyttes i kampe på ældre årgange kan benyttes i 8-mands kampe på egen årgang.

c) Spillere, der i turneringsåret aktivt deltager på talentcentre under DBU, må ikke deltage på 8M-hold, med mindre klubben ikke råder over et 11M-hold for spillerens alder under DBU Sjælland

d) Spillere, der deltager på 11M U-15 DR1, U-14 DR1 skal spilles fri for at kunne deltage i Ungdom 8M. Spillere på øvrige Ungdom 11M-hold er fritaget fra kravet om at skulle spilles fri efter turneringsreglementets § 19.10, § 19.11 og § 19.12 for at deltage på Ungdom 8M-hold, men skal dog overholde bestemmelserne i turneringsreglementets § 19.1.

e) Spillere, der deltager på hold i U13 Drenge Liga 1 og 2, U13 Drenge Mester, U13 Drenge 1 og U13 Pige Liga skal spilles fri efter reglerne i turneringsreglementets § 19.1, § 19.10, § 19.11 og §19.12 for at kunne deltage på et lavere rangeret hold.

f) Spillere på lavere rangerede U13 hold er fritaget fra kravet om at skulle spilles fri efter reglerne i turneringsreglementets § 19.10 og §19.11. Spillerne på disse hold er dog ikke fritaget fra reglerne i turneringsreglementets § 19.1 og § 19.12, som omhandler de 2 sidste runder i turneringsrækken.

g) I U12 og yngre må spillere deltage i én kamp per ugedag. Spillere kan efterfølgende altid rykke op på et højere rangeret hold og skal ikke løses/”spilles fri” for at rykke ned på et lavere rangeret hold. Disse er også undtaget reglen i turneringsreglementets § 19.12 om at skulle spilles fri i turneringsrækkens sidste to kampe.

h) Spillere, der har deltaget på et 11-mands hold i sidste kamp i turneringsrækken, kan ikke deltage i kvalifikations kamp til finals eller i finals på et 8-mands hold.

-

VI. Fastsættelse af kampe, kampleder, afbud, bane, mål og kampens afvikling

Hjemmeholdet sørger for kvalificeret dommer/kampleder.

Dommeren/kamplederen har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen. Trænere/ledere/ tilskuere bør opholde sig på sidelinjen.
Der spilles på en bane 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en godkendt 11 mands bane, 10% afvigelse på areal accepteres.

Straffesparksfeltet
Feltets størrelse er 8 x 25 meter
Målfelt og straffesparksfelt er identisk

Straffesparksmærket
Der placeres et kryds midt på straffesparksfeltets forreste linie - 8 meter inde på banen og midt for målet.
Krydset gælder som straffesparksmærke

Midterlinien og - cirklen
Midtercirklen skal have en radius på 7 meter

Afvigelse på banestørrelse max. 10% (arealet)

Banen afmærkes som minimum med toppe/”hatte”.

Målene er 2,0 X 5,0 meter

Spilletid
Spilletiden er 60 minutter for alle 8 mands kampe

I rækkerne for U-12 og yngre anbefales at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kamptiden til hver spiller.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter. Spilleren må i den periode ikke erstattes på banen af en indskiftningsspiller.

Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen via dette skema.

Antal spillere
Der tillades i alle 8M kampe op til 3 reservespillere og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

 

FØLGENDE ER KUN GÆLDENDE FOR U-12 OG YNGRE ÅRGANGE:

Målspark
Må udføres som spark/kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den er rørt af en anden spiller.

Målmand må samle indkast (direkte) samt forsætlig aflevering (tilbagelægning) af bold fra medspillers fod i hænderne

Hjørnespark
Udføres fra et valgt punkt mellem målfelt og sidelinje.
Afstand: 7 meter

Ekstra spiller(e) på banen
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er det i 8M rækkerne for U-12 og yngre tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller.