Udviklingskoordinator søges (Barselsvikariat)

PERSONALE: Har du indsigt i breddefodbold, ledelse, koordinering og besidder du gode samarbejdsevner? DBU Sjælland søger pr. 1. februar 2015 en barselsvikar til stillingen som udviklingskoordinator på Sjælland. Vikariatet er fuldtid og forventes at vare frem til marts 2016.

DBU Sjælland søger en proaktiv udviklingskoordinator som primært skal koordinere tre højt prioriteret fællesprojekter i DBU regi og hertil den daglige koordinering af 3 klubrådgivere og en fitness-konsulent.

1) Kommunestrategi:
Strategien er et udviklingsprojekt, der har til formål at styrke den lokale indsats overfor børn og unge, sundhed og sociale indsatser. Der er pt. 3 kommunale projekter indenfor henholdsvis børn & unge og sociale indsatser samt 6 projekter indenfor sundhed.

2) Lej en B&U konsulent: Formål at udvikle og styrke klubbernes børne- og ungdomsfodbold. 13 klubber indgår i projektet og er fordelt mellem 10 DBU B&U konsulenter.

3) Fodbold Fitness projektet: Motionsfodbold for nye målgrupper i klubberne. 94 klubber har pt. fodbold fitness for kvinder og/eller mænd Øst for Storebælt
Udviklingskoordinatorens primære arbejdsopgaver hertil er, at sikre projekternes røde tråd, være overordnet ansvarlig for målstyring og sparring med klubrådgiverne - altså en veksling mellem en indirekte kontakt til de mange tusinde frivillige ledere og trænere i de sjællandske fodboldklubber og daglig kontakt med organisationens 4 rådgivere.


Forventninger til dig:

• at du kan være tovholder på fællesprojekter overfor både fodboldklubberne, rådgiverne, øvrige lokalunioner og DBU samt de involverede kommuner.

• at du er i stand til at følge op på igangsatte projekter

• at du magter at have ”flere bolde i luften ad gangen” og rent faktisk gribe dem

• at du har et solidt kendskab til det frivillige foreningsliv

• at du er god til at samarbejde på alle niveauer, herunder specifikt på det kommunale forvaltningsniveau

• at du er parat til at dyrke og pleje samarbejdet med de mange frivillige klubledere i samspil med klubrådgiverne

• at du har kendskab til den kommunale verden, herunder samarbejdet i primært Idræt & Kultur, Sundheds- og Socialforvaltningerne
• at du kan formilde måde i skrift og tale

• at du har kendskab til IT på brugerniveau


Uddannelsesmæssig baggrund

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesbaggrund eller tidligere erfaring indenfor eksempelvis:

- Bachelor/kandidatgrad fra et sundhedsfagligt institut (eks. idræt) eller Bachelor fra RUC med fag indenfor organisationsudvikling og/eller projektledelse.

- Projektleder eller idrætskonsulent/koordinator (gerne indenfor en idrætsorganisation eller en Kultur og Fritidsforvaltning)

DBU Sjælland tilbyder

Vi tilbyder et spændende job i fodboldverden med plads til store tanker og ideer. Du vil indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale i DBU Sjælland, hvor du vil få kontor i udviklingsafdelingen i Himmelev, Roskilde. Du vil organisatorisk referere til DBU Sjællands administrationschef Jens Erik Jensen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos DBU Sjællands udviklingskoordinator, Lene Rydal telefon 4634 0145 eller via mail lery@dbusjaelland.dk
Du kan læse meget mere om vores organisation og aktiviteter på vores hjemmeside www.dbusjaelland.dk. Ansøgningen skal sendes til job@dbusjaelland.dk og skal være os i hænde senest den 18.januar 2014. Venligst skriv ’Udviklingskoordinator’ i emnefeltet. Der vil foretages samtaler i uge 4 og 5. 

____________________________________________________________________________________

DBU Sjælland er den næststørste lokalunion under DBU. DBU Sjælland er en interesseorganisation for 360 medlemsklubber med cirka 89.000 fodboldspillere. Organisationens hovedopgave er at varetage og fremme fodboldens interesser på Sjælland i forhold til klubberne og til DBU.
DBU Sjællands kernekompetencer er turneringsvirksomhed, uddannelse, udvikling af klubber, aktiviteter til fremme af fodboldspillet, samt vidensbank og anden servicevirksomhed overfor klubberne. Administrationen ligger i Roskilde og beskæftiger 15 fuldtidsansatte, tre eksterne dommerpåsættere og tre klubrådgivere og en fodbold fitness konsulent.  

Log ind