Nye aftaler styrker fodbolden

Nye samarbejdsaftaler sætter klubberne i centrum og sikrer en øget nærhed i opgaveløsningen, og alle elementer er en klar styrkelse af dansk fodbolds samlede udviklingsmuligheder på alle niveauer, siger DBU Sjællands formand, Ole Jacobsen.

"En national sportslig vision skal sikre et godt samspil mellem elite- og breddeklubberne ud fra filosofien om, at alle spillere gerne vil udvikle sig uanset niveau, og at flere spillere giver et større og bedre rekrutterings-potentiale til elitefodbolden. Samtidig sætter aftalerne fokus på, at opgaver og ansvar følges ad. Aftalerne sætter klubberne i centrum og sikrer en øget nærhed i opgaveløsningen, og alle elementer er en klar styrkelse af dansk fodbolds samlede udviklingsmuligheder på alle niveauer".

Sådan lyder vurderingen fra DBU Sjællands formand, Ole Jacobsen, i en kommentar til de netop indgåede samarbejdsaftaler mellem DBU, Divisionsforeningen og FLU (Foreningen af Lokalunioner).

- Hvis dansk fodbold skal udvikle sig i fremtiden, er vi fortsat nødt til at stå sammen. Men vi skal også løse opgaverne der, hvor de løses bedst. Aftalerne er samlet set en klar styrkelse af dansk fodbold. Både i forhold til eliten, men i særdeleshed også på breddeområdet, som er sikret samme muligheder og vilkår som Divisionsforeningen. Dele af aftalerne skal vedtages af DBU’s repræsentantskab, som afholder sit næste ordinære repræsentantskabsmøde den 4. marts 2017, og i øvrigt fastholdes kompetencen vedrørende turneringsforhold for de øverste rækker i repræsentantskabet, siger Ole Jacobsen og fortsætter:

- For mig er det altafgørende, at vi holder sammen på dansk fodbold. Og den situation er fuldstændig uændret. Vi har i fællesskab skabt en fælles sportslig vision, som bygger på nye samarbejdsaftaler, der sikrer en fortsat sammenhængskraft mellem bredden og eliten. Det er også aftaler, som sikrer en mere naturlig sammenhæng mellem ansvar og kompetence, en aftale som betyder, at opgaverne løses, hvor de løses bedst, og en aftale som sætter vores klubber i centrum og som sikrer en øget nærhed, både på bredde- og eliteområdet, understreger han.

DBU Sjællands repræsentanter i DBU’s repræsentantskab har i november måned været indkaldt til informations- og dialogmøde om aftalerne.

Aftalerne indebærer bl.a., at der over en 10-årig periode tilflyder breddefodbolden ekstra 4,5 mio. kr. pr. år. Penge der er øremærket spiller- og talentudvikling.

- Set med mine øjne er det meget afgørende, at vi i breddefodbolden er med til at understøtte spiller- og talentudviklingen i forhold til landsholdet. For disse ekstra midler bliver øremærkede til udvikling af spillerne i breddeklubberne, men særligt drenge- og pige-fodboldspillere fra 4 til 19 år i alle landets klubber, som har en ungdomsafdeling. Hvilket i praksis vil sige omkring 1100 klubber. Og hvordan kan pengene så konkret bruges? Ja, det kunne jo f.eks. være på at løfte uddannelsesniveauet hos alle børne- og ungdomstrænere i dansk fodbold, foreslår Ole Jacobsen.

DBU Sjællands formand understreger, at man er nødt til at frigøre det fulde potentiale i både bredden og eliten, og samtidig sikre et fortsat stærkt DBU, hvis man vil lykkes med de målsætninger, der p.t. er opstillet for dansk fodbold – såvel resultatmæssigt som medlemsmæssigt.

- Sagen er, at vi i det store billede er et lille land med få fodboldspillere. Den nationale sportslige vision skal sikre et godt samspil mellem elite- og breddeklubberne ud fra filosofien om, alle spillere gerne vil udvikles sig, og at flere spillere giver et større rekrutterings-potentiale til elitefodbolden, siger Ole Jacobsen. 

Læs DBU’s omtale af de indgåede samarbejdsaftaler her.

Tekst: Mads D. Larsen (red. Peter Vest Hansen)

Log ind