MENU

Reform af breddefodbolden

Ved DBU Sjællands delegeretmøde 2018 er der kun et forslag på dagsordenen - 'Principerklæring for DBU Bredde'. Her kan du blive klogere på, hvorfor forslaget er et af de vigtigste i mange år.

Ved DBU Sjællands delegeretmøde 2018 er der kun et forslag på dagsordenen - 'Principerklæring for DBU Bredde'. Det kan måske virke fjernt fra hverdagen i din klub. Men faktisk er det et af de vigtigste forslag i mange år. Derfor vil vi her forsøge at forklare, hvorfor forslaget er så vigtigt.     

Hvordan skal breddefodboldens fremtidige politiske og administrative struktur se ud? Det store spørgsmål har DBU Sjælland og de øvrige lokalunioner arbejdet med siden 2015, hvor reformprocessen blev indledt i forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale med DBU. 

Lokal forankring og klubnær service ud fra de nuværende lokalunioner/regioners administrationer er udgangspunktet, men reformprocessen drejer sig grundlæggende om at skabe en organisation, der på bedste vis kan servicere og understøtte fodboldklubberne og fremme breddefodbolden generelt. Det handler også om at sikre, at breddefodboldens organisation er gearet til at være et effektivt og stærkt talerør for breddefodbolden og en professionel samarbejdspartner i relation til DBU, Divisionsforeningen og øvrige interessenter.  

DBU Sjælland har i de seneste mange år samarbejdet tæt med vores nærmeste nabounioner - DBU Lolland-Falster og DBU København - og på samme måde er det nuværende samarbejde mellem de seks lokalunioner blevet intensiveret på en lang række områder, dog stadig med udgangspunkt i, at der er tale om seks selvstændige politiske, administrative og juridiske enheder. Denne organisering bliver ikke anset som et selvstændigt problem, men det kan alligevel opleves som både tungt og bureaukratisk for både lokalunionerne selv, samarbejdspartnere og klubber. 

I sidste ende er det vores væsentligste mål at skabe en model, hvor vi kan skabe mere værdi for vores medlemsklubber end i dag. Derfor har vi på delegeretmødet 3. februar i Ringsted bedt jer om at tage stilling til en principerklæring, som med klubbernes tilslutning vil blive DBU Sjællands mandat til at fortsætte arbejdet med at danne en ny organisering af dansk breddefodbold. Med alle lokalunioners opbakning til principerklæringen skifter Foreningen af Lokalunioner samtidig officielt navn til DBU Bredde.

DBU Bredde (nuværende FLU) er tovholder for reformarbejdet, hvor de kommende strukturer skal beskrives i detaljer. Processen er tilrettelagt således, at alle lokalunioners års-/delegeret/repræsentantskabsmøder
i starten af 2019 skal tage stilling til endelig tilslutning/overgang til ny organisationsmodel for DBU Bredde.

Læs hele forslaget her (bilag til indkaldelsen)

Se her om din klub er tilmeldt delegeretmødet

Hvis din klub endnu ikke er tilmeldt delegeretmødet 3. februar 2018, så er det fortsat muligt at tilmelde sig i løbet af i dag (19. januar). 

Du tilmelder dig her

Log ind