MENU

Nyt fra bestyrelsen 3 – 2019

DBU Sjællands bestyrelse ønsker at åbne op for bestyrelsesarbejdet. Derfor vil du løbende kunne læse opsamlinger på udvalgte drøftelser her på hjemmesiden

Nyt fra bestyrelsen 3 – 2019

I denne artikel kan du læse om udvalgte drøftelser fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2019.

Bestyrelsen ser frem til at følge arbejdet i Børne-, Unge- og Seniorudvalget samt Futsalgruppen

DBU Sjællands bestyrelse behandlede på mødet fire kommissorier udarbejdet af henholdsvis DBU Sjællands Børne-, Unge- og Seniorudvalg samt Futsalgruppen. De fire kommissorier beskriver alle hver især hvilke områder samt opgaver de 4 førnævnte udvalg/grupper har.

Kommissorierne er udarbejdet af udvalgene/gruppen selv, for at sikre at de alle har så meget medindflydelse på deres kompetenceområde som muligt.

Bestyrelsen ser frem til at følge arbejdet i de 3 udvalg samt Futsalgruppen.

Bestyrelsen benyttede ligeledes lejligheden til at evaluere på processen med åben ansøgning til de forskellige udvalg og grupper, en proces der ubetinget har været positiv, både i modtagelsen fra klubberne, samt i arbejdet for bestyrelsen, og denne tilgang vil fremadrettet være den foretrukne når pladser i udvalg og grupper skal besættes.

Læs mere om de forskellige udvalg her

Ny regel i indefodbold/futsal

DBU Sjællands bestyrelse behandlede på bestyrelsesmødet en indstilling fra DBU Sjællands administration omhandlende muligheden for, at hold der i den indledende runde taberdømmes på baggrund af ikke udfyldt holdkort i indendørs samt Futsal, fremover godt vil kunne deltage i mellemrunden.

I modsætning til før, hvor hold der taberdømmes som følge af ikke udfyldt holdtkort i de indledende runder i Futsal og indefodbold ikke ville have mulighed for at deltage i en mellemrunde.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af den måde det er på i dag, samt de konsekvenser det har haft siden reglen blev indført. På denne baggrund besluttede DBU Sjællands bestyrelse at godkende forslaget, således at hold der i dag taberdømmes som en følge af ikke udfyldt holdkort i indendørs samt Futsal, godt vil kunne deltage i mellemrunderne, såfremt de kvalificerer sig.

Det kan du læse mere om i denne nyhed. 

Læs de andre ”nyt fra bestyrelsen”

Nedenfor kan du læse de seneste "nyt fra bestyrelsen"

Nyt fra Bestyrelsen 1

Nyt fra Bestyrelsen 2

 

Log ind