5v5 på håndboldmål

I børnefodbold kommer børnenes gode spiloplevelse altid først, dernæst reglerne. Grundlæggende skal der være så få regler som muligt, så det er let for børnene at spille, men der skal selvfølgelig være nogle spilleregler. 

Spring hurtigt til dét, du søger:

§1 BANEN

Ydermål: 20 x 40 meter.

Målfelt/straffesparkfelt: 6 meter

Målstørrelse: 1,8* x 3 meter

*Det anbefales, at der spilles med sænket overligger, så højden på målet er 1,8 meter.

§2 BOLDEN

Der spilles med indefodbold i størrelse 4.

§3 SPILLERNES ANTAL

5 spillere på banen - heraf 1 keeper.

I børnefodbold må der anvendes keeper i indendørs, da DBU fraråder hovedstød for børn under 12 år. Alle spillere må være på hele banen. Keeper må i 5v5 gerne samle bolden op i hænderne.

Der er fri indskiftning af spillere uden spilstop. Alle børn skal have lige meget spilletid (læs mere her).

Der er ingen øvre grænse for antallet af indskiftningsspillere.

Ekstra spiller på banen ved –3
Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. Hvis man spiller i laveste niveau, gælder reglen ''færre spillere på banen ved +3''.

Færre spillere på banen ved +3
Gælder kun i laveste niveau.
Et hold skal tage én spiller ud, så længe holdet er foran med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer foran, skal der tages yderligere en spiller ud, som tilsvarende genindsættes ved reducering af forspringet.

§4 SPILLERNES UDSTYR

Det vigtigste er, at børnene har en god oplevelse, og at de ikke kommer til skade.

Se yderligere i kvikguide til kampledere.

§5 DOMMEREN

Der anvendes kampleder

§6 DET ØVRIGE DOMMERTEAM

Øvrigt dommerteam anvendes ikke.

§7 SPILLETID

Den konkrete spilletid pr. kamp/stævne fastsættes af turneringsudbyderen.

Den enkelte spiller må max. spille 80 min. pr. dag.

Sørg for, at alle børn får lige meget spilletid (læs mere her).

§8 SPILLETS IGANGSÆTTELSE OG GENOPTAGELSE

Begyndelsesspark er retningsfrit og må dribles eller sparkes.

Afstandsregel: 3 meter.

Det hold der står først i programmet, starter med bolden.

§9 BOLDEN I OG UDE AF SPIL

Bolden er ude af spil, når bolden ryger ud over banden.

§10 KAMPENS RESULTAT

Jf. fodboldloven (se mere her).

§11 OFFSIDE

Offside anvendes ikke.

§12 UTILLADELIG SPILLEMÅDE OG USPORTSLIG OPFØRSEL

Jf. fodboldloven (se mere her) - dog anvendes advarsler og udvisning ikke.*

*Kamplederen kan anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på 5 minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller.

§13 FRISPARK

Jf. fodboldloven (se mere her).

Afstandsregel: 3 meter.*

*Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meterlinje tages fra det punkt ved den stiplede linje, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

§14 STRAFFESPARK

Tages fra straffemarkeringen (7 meter) midt for mål.

Afstandsregel: 3 meter.

§15 INDKAST

Kan tages som indspark, inddribling eller indkast.* Bolden skal ligge stille inden igangsættelse.

Afstandsregel: 2 meter.

*Det er den enkelte spiller, der beslutter, om det skal være indspark, -dribling eller -kast.

§16 MÅLSPARK

Tages som spark eller dribling fra eget mål.*

Afstandsregel: Midterlinjen.**

*Det er den enkelte spiller, der beslutter, om det skal være spark eller dribling.

** Presfri zone eller udvidet afstandsregel:
Ved målspark skal det forsvarende hold trække tilbage til midterlinjen, og må først krydse midterlinjen, når bolden er sat i spil.
Dette betyder ikke, at der er en bestemt zone, hvor spillerne aldrig må komme ind i, men det er blot for at sikre, at målsparket er beskyttet. Målsparket må altid gerne sættes i gang, uagtet om modspillerne er nået tilbage over banens midte.

KEEPER - TILBAGELÆGNINGSREGEL

I 5v5 på håndboldmål er det tilladt for keeperne at samle en tilbagelægning op i hænderne.

§17 HJØRNESPARK

Tages som kast, spark eller dribling fra et punkt på mållinjen mellem sidelinjen og målfeltet.* Bolden skal ligge stille inden igangsættelse.

Afstandsregel: 3 meter.

*Det er den enkelte spiller, der beslutter, om det skal være kast, spark eller dribling.

§18 I SPILLETS ÅND MED SUND FORNUFT

Hvis kamplederen oplever adfærd, det være sig fra spillere eller trænere, som åbenlyst strider mod spillets ånd eller almindelig sund fornuft, så kan kamplederen gå i rette med dette ved at tildele fx frispark til modstanderne – og evt. straffespark ved gentagne tilfælde.

Sker dette, er det at betragte som en løftet pegefinger til det pågældende holds træner

Eksempler:

  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstanderne, fordi der ikke spilles med udvisninger.
  • Når spillerne bevidst sparker bolden ud over egen mållinje i 3v3, fordi der ikke er hjørnespark.
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet.
  • Når det ene hold bevidst lægger bolden langt inde på banen ifm. indspark/inddribling i indendørs.

I det nærmest utænkelige tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt.

 

Senest opdateret: 25/10-2023


flyers, plakat og kvikguides

Nedenfor kan du downloade flyer og plakat med de nye spilleregler i den indendørs børnefodbold - samt downloade en kvikguide til kamplederen.

Kvikguide til kampledere

det fulde overblik

Du kan få det samlede overblik over det nye regelsæt for indendørs børnefodbold ved at klikke på linket nedenfor.