Silent stævner

De fleste der har overværet en børnefodboldkamp, eller et børnefodboldstævne, har nok oplevet, hvordan voksne, herunder både trænere og forældre, er gået meget op i børnenes kampe og i god mening forsøgt at hjælpe dem, med velmente tilråb.

Desværre er det ofte misforstået hjælp - i forsøg på læring - at de voksne står med "et joystik i hånden" og dikterer og kommenterer alt, hvad børnene laver på banen.

Derfor afholder vi i DBU Sjælland såkaldte 'Silent stævner', hvor vi skruer lidt ned for de voksnes stemmer og skruer helt op for børnenes lyst til at prøve nye ting og træffe deres egne valg på banen.

Det overordnede koncept er ganske simpelt:

  • Vi beder alle trænere, forældre og øvrige tilskuere om ikke at dirigere eller på anden måde styre børnene på banen
  • Vi beder om, at trænere, forældre og øvrige tilskuere ikke stiller sig bag målet for at guide sit barn eller sit holds spillere
  • Børnene skal selvfølgelig ikke være stille - de må tale, råbe og juble, som de altid gør
  • Alle former for positive tilråb, jubel og klap fra voksne er selvfølgelig også velkomne - så helt stille behøves man ikke at være

Hvad er 'Silent stævner'?

DBU Sjællands silent stævner er noget, som vi gør for børnenes skyld og på børnenes præmisser. Stævnerne går i alt sin enkelthed ud på, at de voksne - både forældre, tilskuere og træner, skal være stille, når børnene spiller fodbold. For det giver ro til, at børnene selv øver sig i at træffe beslutninger i deres spil, og derved udvikler deres spilforståelse.

Før, mellem og i pauserne af kampene, skal træneren selvfølge coache, give feedback og snakke med børnene, men når kampene er i gang, skal der være ro. 

Hvis børnene er usikre på reglerne undervejs eller har spørgsmål midt i kampen, må træneren selvfølge gerne coache og hjælpe spillerne. Men kort sagt handler det om at træde 2 skridt tilbage og så observere og lade børnene spille kampen.

Ellers foregår alt som til et helt normalt fodboldstævne, og selvfølgelig må man stadig gerne klappe og juble når der scores mål.

Hvorfor afholder DBU Sjælland silent stævner?

I foråret 2023 vedtog alle landet lokalunioners bestyrelser, at man vil spille efter de nye "Spilleregler i Børnefodbold". 

I dette dokument står der bl.a.: 

Børnefodbold er ikke ”Playstation for voksne”. Det er således ikke de voksne, der skal ”styre” børnene og fortælle dem, hvad de skal gøre. Derfor: Ingen handlingsanvisende tilråb - særligt ikke til boldholderen. Vi prøver faktisk at lære børnene at træffe deres egne beslutninger!

Og:

"Træd 2 skridt tilbage. Dette er ment både i overført betydning jf. ovenstående og i bogstavelig forstand. Ved at træde 2 skridt tilbage minder du din krop om, at det er børnene og ikke dig, der spiller kampen. Din fornemmeste opgave som træner er at observere og derved kunne hjælpe spillerne til at løse spillet. Prøv at fokusere på dem, der ikke har bolden. Alle andre ser på den, der har den. Så hvis du observerer på noget andet, kan du faktisk bidrage med ny viden.

Og:

"...husk så også på, at selvom fodbold er følelser, så er børnefodbold ikke noget, der skal eller bør påvirke voksne mennesker, så de mister kontrollen over deres følelser. Udvis derfor fairplay, storsind og overskud – for børnenes skyld."

Silent stævner har således til formål at understøtte ovenstående adfærd beskrevet i de nye "Spilleregler i Børnefodbold" og dermed give dem ekstra fokus.

Forhåbentlig vil det være inspiration til, at lignende adfærd også hurtigt overføres til alle andre fodboldstævner.

Har andre afprøvet konceptet?

Silent stævner eller Silent Saturday er et kendt fænomen i bl.a. USA og i England, hvor fodboldforbundene har haft gode erfaringer med konceptet.

Deres formål har været at skabe et miljø, hvor børnene har mulighed for at tro på sig selv, deres færdigheder og instinkter uden forstyrrelser fra sidelinjen. Det fremmer samtidig børnenes lederskab, teamwork og kreativitet blandt spillerne.

Dette hænger meget godt sammen med det, som trænere i de højeste nationale rækker efterspørger. At tage ansvar, være kreativ i spillet og tænke selv.

Til de silent stævner, som vi allerede har afholdt i DBU Sjælland har responsen fra børnene også været, at de synes, det er sjovere og lettere at spille kampe, når de ikke bliver forstyrret eller guidet af voksne.

Hvilke spilleregler spiller vi efter?

Til Silent stævner spiller man ud fra de normale regelsæt for børnefodbold - alt efter, hvordan stævnet er udbudt. Det eneste, der er anerledes er, at vi beder voksne om at skrue ned for lyden, træde to skridt tilbage og se på de mange andre ting end bare børnenes præstation. Fx glæden børnene har ved spillet i sig selv, ved den leg der følger med og den glæde der følger med at øve og udvikle sig. 

Unavngivet 4