Der er sket meget, siden FS Hashøj begyndte at arbejde fokuseret med børnefodbolden i 2020. Fra at være en udpræget seniorklub er holdningen nu en lidt anden.

Børnefodbolden er jo et eller andet sted hele formålet ved at være en fodboldklub. Peter Sørensen, Formand i FS Hashøj

Grunden til, at børnefodbolden nu prioriteres højt i den vestsjællandske breddeklub er da også klar.

”Børnene er jo fremtiden for os. For hvis vi er en fodboldklub uden børnefodbold, så har vi jo heller ikke nogen ungdomsafdeling og til sidst ingen voksenfodbold. Så børnene er jo et eller andet sted det, som vores klubber til for,” siger Peter Sørensen, der er formand i FS Hashøj.

Sammenlægning var nødvendig for at skabe et godt børnemiljø

FS Hashøj blev stiftet i 1996 som en overbygningsklub på tre lokale moderklubber: Sørbymagle IF, Hashøj IF og IF62, Dalmose. Gennem årene har FS Hashøj primært været en seniorfodboldklub med enkelte ungdomshold, men for to et halvt år siden startede klubben op med børnefodbold.

”Det giver bare noget helt andet, at der er børn involveret. Der er en helt anden glæde, når man kan se, at børnene vokser som mennesker af at være del af en fodboldklub,” siger Peter Sørensen.

De enkelte moderklubber havde nemlig hver især prøvet at starte børneårgange op, men tit var der kun 5 børn til træning – noget, der hverken var motiverende for trænerne eller børnene.

”Så startede vi i en af moderklubberne indendørs op sammen med en af de andre moderklubber. Der startede vi med at være ti, og så endte vi med at være 30 til træningen. Så sammenlægningen er en nødvendighed for at skabe et godt nok børnemiljø her i klubben, fordi vi nu faktisk har et tilbud til børnene,” siger Peter Sørensen.

Nu arbejder FS Hashøj også målrettet på at blive godkendt som DBU Børneklub for virkelig at vise, at klubben gør noget særligt ud af børnefodbolden.

”Vi skal skabe et godt miljø, så der er børn, som har lyst til at komme herned i klubben, og som har lyst til at blive ved med at spille her. For os handler det om, at vi bliver ved med det arbejde, som vi har sat gang i, så vi kan fastholde og få flere børn ind i fællesskabet, så alle børn i lokalområdet har mulighed for at spille fodbold,” siger Peter Sørensen.

Udvikling skal ske på børnenes præmisser

Som DBU Børneklub skal man tilslutte sig DBU’s børnesyn – noget som FS Hashøj har gjort meget ud af, siden de startede med børnefodbold i 2020. DBU’s børnesyn er til for at give alle fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser, hver gang de spiller fodbold – og det består af 12 rettigheder og 10 børneløfter.

”Børnesynet, rettighederne og løfterne spiller egentlig rigtig godt sammen med det, som vi gør i forvejen. Nu er der noget, som bakker op, om det vi gør og de værdier, som vi arbejder efter. Det giver også lidt faglig ballast og gør det nemt at gå til forældrene og sige, at det er altså det her, som vi arbejder ud fra. På den måde kan vi skabe det bedste og mest sikre miljø omkring børnene,” siger Peter Sørensen.

Blandt andet har den vestsjællandske klub fokus på at have kvalitet i træningen. Der skal være en grund til, at børnene kommer til træning, og de skal lære noget og udvikle sig, hver gang de møder op. Derfor er det vigtigt, at træning ikke bare bliver, at børnene møder op, skyder lidt på mål og så spiller kamp.

”Vi gør det på en ordentlig måde og vi har nogle værdier. Vi vil ikke dele børnene op i, at vi har nogle gode spillere og nogle dårlige spillere – vi er nødt til at have dem alle sammen med. For om nogle år skal vi bruge dem, når vi rykker på 11-mands. Vi gør meget ud af, at vi er en samlet gruppe.”

”Så det skal i høj grad ske på børnenes præmisser. Det, vi gør i klubben i dagligdagen, skal være det bedste for børnene. Hvis der fx er nogen, som skal have flere udfordringer og vi ikke kan levere det, så må vi finde et bedre tilbud til dem et andet sted. Og det er helt i orden,” siger Peter Sørensen.

”Her i klubben går vi ikke særlig meget op i resultatet”

FS Hashøjs brug af børnesynet og DBU’s nye børnestrategi kommer især til udtryk i deres holdning til børnenes udvikling kontra præstationer og resultater.

”Her i klubben går vi ikke særlig meget op i resultatet, når vi snakker børnefodbold. For det handler udelukkende om børnenes udvikling og ikke, hvad kampen ender. Nogle gange glemmer trænerne endda helt resultatet, når vi er ude og spille kampe og stævner,” siger Peter Sørensen og fortsætter:

”Børnefodbold handler jo om, at børnene har det sjovt og at de har mulighed for at spille kamp. Resultatet er et eller andet sted ligegyldigt. Det gør vi rigtig meget ud af og vores trænere køber helt ind på det, og det er jo det første sted at starte, at vores trænere er med på det.”

At trænerne køber ind på, at resultatet ikke er det vigtige i børnefodbold, er ifølge FS Hashøj formanden helt essentielt. For sommetider kan forældrene, der følger med på sidelinjen, godt have en anden holdning.

Derfor er det vigtigt, at trænere og ledere i klubben holder fast i, at børnefodbold ikke er voksenfodbold og at det handler om udvikling fremfor cifrene på måltavlen.

”Vores trænere fungerer jo som ambassadører over for forældrene, og særligt dem, som har været på trænerkurser, har i høj grad lært, at det er helt i orden og ofte på sin plads at sige fra over fra forældre, hvis de f.eks. råber fra sidelinjen. Så vi er som klub ikke bange for at sige, at det handler om at være positiv og lade børnene have det sjovt og udvikle sig på deres præmisser,” siger Peter Sørensen.