Sidste år offentliggjorde DBU en ny børnestrategi, som har den erklærede ambition, at vi i Danmark skal have verdens bedste fodboldtilbud til gavn for alle børn, dansk fodbold og Danmark.

Det skal ske med barnet, og ikke klubben, i centrum. Derfor er det centrale i strategien, at børnenes udvikling bliver sat i centrum, og at børnefodbold ikke handler om resultater.

En enig bestyrelse i DBU Sjælland har derfor efter indstilling fra Børneudvalget besluttet, at resultater og stillinger ikke længere skal vises i sjællandsk børnefodbold. Det betyder konkret, at resultater, med start fra forårssæsonen 2023, ikke længere er tilgængelige på rækker fra U12 og yngre.

”I DBU Sjælland bakker vi naturligvis op om DBU’s børnestrategi og vi arbejder hele tiden for at skabe de bedste børnefodboldmiljøer. Sammen med hele fodbold-Danmark skal vi udvikle børnefodbolden på børnenes præmisser, så de kan udvikle sig og have det sjovt - uden et unødvendigt pres på at præstere hver weekend,” siger Jakob Koed, formand i DBU Sjælland, og fortsætter:

”Jeg har løbende gennem det seneste halvandet år drøftet DBU’s børnestrategi med vores klubber. Den nye børnestrategi er nemlig et fællesprojekt, og uden klubberne er der ingen strategi. Jeg møder dog stor opbakning til at udvikle børnefodboldmiljøerne, så vi ser det som et naturligt skridt, at vi nu vælger at fjerne resultatformidlingen på børnefodbolden i DBU Sjælland.”

Et af børnestrategiens 12 initiativer

At der ikke skal vises resultater i børnefodbold, er et af DBU børnestrategiens i alt 12 initiativer. Fokus i børnefodbolden skal nemlig ifølge strategien, som hviler på DBU’s børnesyn og DBU’s 10 børneløfter, være på udvikling frem for resultater.

Fokus i al børnefodbold skal være på udviklingen og ikke på præstationer, resultater, stillinger osv. Der vises ikke stillinger og resultater i børnefodbold. Børnene spiller naturligvis kampene for at vinde dem, men træningen må og skal ikke pege frem mod at vinde i weekenden. Det er primært i træningen, at man udvikler sig, og derfor skal der altid være minimum en faktor 3:1 i forholdet træning:kamp. DBU Børnestrategiens 12 initiativer

Der skal fortsat laves holdkort og indberettes resultater

Det er kun selve formidlingen og visningen af resultaterne på DBU’s platforme som fjernes. Der skal således fortsat udfyldes holdkort og indberettes resultater. Det gøres så det sikres, at kampene bliver spillet og at det kun er spilleberettigede spillere, som indgår i kampmiljøerne.

Ved fortsat at indberette holdkort og resultater kan resultaterne også bruges til at tilmelde hold på rette niveau i den efterfølgende sæson. 

Klubfolk vil også fortsat kunne få adgang til egne børneholds resultater på to måder:

  • I KlubOffice kan klubben give "adgang til kamprogram" til udvalgte nøglepersoner. Disse nøglepersoner kan derved se "egne resultater" via "turneringer og hold" > "kampprogram".
  • I Fodbold-app'en kan alle, der har et klubhverv (altså ikke begrænset til Holdkortindberetter) se egne klubs kampe (inkl. resultater) de seneste 7 dage tilbage og én dag frem.

Deltag i webinar om resultatformidling

På et webinar i november vil alle interesserede få mulighed for at høre mere om beslutningen om at afskaffe resultatformidling i børnerækkerne. Her har man også mulighed for at stille spørgsmål, samt drøfte Lige Meget Spilletid (LMS) og høre mere om implementeringen af børnestrategien.

Tilmeld dig webinaret her.

FAQ om afskaffelse af resultatformidlingen

Hvordan sikres matchningen i den enkelte kamp?+

Det er vigtigt, at børnene spiller MOD hinanden og de voksne spiller MED hinanden. Du som træner kan lige ligeledes sikre dig, at dit hold er tilmeldt på et passende niveau. Vi anbefaler at du som træner forventningsafstemmer med modstanderens trænere inden kamp. Du som træner kunne afgrænse kampens fokus og videre formidle det til forældrene – fx kan fokus være at løbe fri, når man ikke har bolden.

Handler det ikke om at vinde?+

Børnene spiller altid for at vinde! Børnefodbold handler om udvikling af den enkelte spiller, og kamparenaen er en vigtig del af den udvikling. Du skal derfor som træner holde fokus hvordan den enkelte spiller udvikles bedst muligt i den enkelte kamp, og bruge konkurrenceelementet på en udviklende måde. Dette gøres ved at have glæde, legen og den gode oplevelse for øje.

Hvorfor holdkort?+

Vi vil sikre os, at det er spilleberettigede spillere der indgår i kampmiljøet. Dette til gavn for matchingen af den enkelte spiller.

Hvorfor resultatindberetning?+

Der skal fortsat indberettes resultater efter kampen. Først og fremmest skal det sikre at kampene bliver spillet. Ligeledes kan resultaterne bruges til at tilmelde på rette niveau i den efterfølgende sæson. Resultaterne vil kunne ses af udvalgte klubhverv i KlubOffice, der kan gå i dialog med den enkelte træner.

Hvordan ved jeg hvilken række jeg skal tilmelde mig i?+

Overvej dit holds niveau løbende, så du fx ikke bare tilmelder i den række som du plejer. Måske at dine spillere har udviklet sig, og skal dermed tilmeldes på et højere niveau?

Hvordan skal jeg forholde mig som træner til kampene?+

Vi anbefaler at du som træner udviser en støttende og anerkende adfærd over for den enkelte spiller, og samtidig tillader den enkelte spiller at træffe deres eget selvstændige valg. Her kan du som træner evt.
træde 2 skridt tilbage fra banen, fjerne fokus fra resultatet, sikre Lige Meget Spilletid til den enkelte spiller.

Læs mere her.

Hvordan ved jeg at jeg rammer rigtigt i forhold til min spillers nærmeste udviklingszone?+

Ifølge DBU Børnesyn er vores løfte til børnene, at det skal være sjovt og trygt for børnene – også til kamp. Du som træner kan blandt andet se om dine spillere har røde kinder og om dine spillere er involverede og i bevægelse i kampen.

Hvordan skal jeg som forældre forholde mig i kampene?+

Forældrene er den vigtigste ressource for spilleren! Vi anbefaler at du som forældre udviser en støttende og anerkende adfærd over for den enkelte spiller, og samtidig tillader den enkelte spiller at træffe deres eget selvstændige valg. Efter kampen kunne du evt. stille følgende spørgsmål: hvordan oplevede du kampen? Hvad var sjovest ved kampen? Hvad lærte du af kampen?

Respekter trænerne, og spørg eventuelt i klubben om der er noget du kan hjælpe med ifm. kampen.

Hvordan skal jeg som klubledelse forholde mig?+

I din dialog med klubbens trænere anbefaler vi, at du bakker dine trænerne op, og samtidig spørger ind til udviklingen af holdets spillere fremfor resultatet. Vi anbefaler ligeledes at du som bestyrelsesmedlem indgår i en dialog med klubbens trænere omkring holdtilmelding – da udvalgte klubhverv kan se resultater i KlubOffice som kan bruges til denne drøftelse.

Hvilke motiver har børn for at dyrke idræt?+

Der er undersøgelser der viser, at det vigtigste for børn er at blive bedre og have det sjovt.

Samme undersøgelse kigger på hvad forældre, trænere, bestyrelse syntes er vigtigst i forhold til børns trivsel – og det er at de har det sjovt og får nogle gode oplevelser (Østergaard & Jessen, 2015). (maryfonden.dk)

Vil det stadig være muligt at tjekke livescore i DBU APP’en?+

Nej, alle resultater bliver fjernet fra børnefodbold.