Min kerneopgave er at være trænernes træner.

Kenneth Carlsen har i ti år haft sin gang på anlægget i Haslev FC, både som træner og som trænerkoordinator. De sidste 15 måneder er hans fokus dog skiftet fra at træne børn til i stedet at træne klubbens trænere. Siden juni 2021 har han nemlig været ansat på deltid som klubbens børneudviklingstræner.

”Mine kerneopgave er at være trænernes træner, så jeg er her først og fremmest for at være ude på banerne og hjælpe trænerne i deres dagligdag,” siger Kenneth Carlsen, der er børneudviklingstræner i Haslev FC.

Som børneudviklingstræner i Haslev er hans hovedfokus på at udvikle børnene og træningsmiljøerne omkring børnene i klubben. Men samtidig hjælper Kenneth Carlsen også med det praktiske omkring børnetrænerne – alt fra om de har materialer nok, til om de har helt styr på systemer som KampKlar.

”For mig er trænerudvikling lig med spillerudvikling og klubudvikling. Så at kunne arbejde med et bredere fokus på udviklingen og se ting lidt mere i helikopterperspektiv, synes jeg er enormt spændende,” siger Kenneth Carlsen.

Børnefodbolden kan godt drukne lidt

At Haslev FC er begyndt at øge deres fokus på klubbens børneafdeling har på mange måder været længe undervejs. Allerede for godt tyve år siden prøvede den nuværende formand for klubbens sportslige udvalg at få børnefodbolden prioriteret højere i klubben.

”Men alle hernede ved godt, at det vi gjorde dengang, bare ikke var godt nok og det var ikke forankret dybt nok. Så vi skulle gøre mere og vi skulle i den grad have bestyrelsen til at spille en aktiv rolle ved at smide nogle organisatoriske og økonomiske ressourcer efter det,” siger Jesper Thidemann, formand for Sportslig udvalg i Haslev FC.

De organisatoriske og økonomiske ressourcer er nu sat af og forankringen er på plads. Det har blandt andet betydet, at klubben kan arbejde med en langsigtet børnestrategi og finde ressourcer til at ansætte en børneudviklingstræner.

Det har dog ikke været uden udfordringer at der skulle gives ekstra ressourcer til børnefodbolden. Som det ses flere steder, har kulturen i klubben været, at seniorafdelingen fik automatisk bevågenhed, fordi spillerne er mere synlige i hverdagen.

”Børnefodbolden kan jo godt nogle gange drukne lidt. Her i klubben er børnefodbolden her fra 17-18.30 og så er de væk. Så tager ungdommen og senior over både på træningsbanen og i klubhuset, så de fylder meget i klubledernes bevidsthed. Derfor tror jeg, at man er nødt til aktivt at vælge et fokus på børnefodbolden”, siger Jesper Thidemann.

Lokomotiv 2 i Børnestrategien

At øge antallet af børneudviklingstrænere i klubberne er det 2. lokomotiv i DBU's børnestrategi.

I samarbejde med klubberne vil DBU investere i at få flere og bedre kvalificerede personer ud i børnefodboldmiljøerne til at hjælpe, guide og understøtte de mange trænere i klubberne.

Læs mere om børnestrategiens 2. lokomotiv her.

"Vi vil gerne være mere strømlinede på tværs af årgangene"

En anden udfordring, som Haslev FC har mødt i deres arbejde med børnefodbolden er, at klubben, som så mange andre i breddeidrætten, er baseret på frivillige forældretrænere.

”Forældretrænere er jo dybt essentielle for vores klub, men de har samtidig også det vilkår, at de træder ind fra sidelinjen og gør det, som de selv blev "udsat" for, da de selv spillede for måske 30 år siden. Det er helt naturligt, men det er bare noget helt andet, som vi vil i dag,” siger Jesper Thidemann.

Derfor tilbydes klubbens trænere træneruddannelse, ligesom Kenneth Carlsens rolle som børneudviklingstræner har været afgørende for, at de enkelte trænere har de bedste vilkår til at udvikle børnenes kompetencer.

”Vi vil gerne blive mere strømlinede på tværs af årgangene. Der skal ikke være forskel på om det er en U7, U8 eller U9-årgang, det skal så vidt muligt se fuldstændig ens ud i forhold til vores tilgang og tanker om børnefodbolden. Og det er vi ikke i mål med - for det her er ikke et sprint, det er et maraton. Men vi er kommet rigtig rigtig langt,” siger Kenneth Carlsen.

Mit bedste råd er at man skal have tålmodighed, bygge tingene op nedefra og så tro på det hele vejen. Jesper Thidemann, formand for sportsligt udvalg i Haslev FC

Relationspleje er en essentiel opgave for børneudviklingstrænere

At det ikke er et sprint, men et maraton viser sig også i den måde, som klubben og særligt Kenneth Carlsen er gået til rollen med en børneudviklingstræner. Den første lange periode i Kenneth Carlsens ansættelse handlede det nemlig om at skabe stærke relationer til de enkelte børnetrænere.

”Hvis du vil have holdene og trænerne med i den her proces, så skal du danne stærke relationer. Grundlæggende starter og slutter arbejdet med gode relationer, så jeg kommer jo ikke bare ud på banerne og giver voksen skældud til trænere, siger Kenneth Carlsen og fortsætter.

”Når jeg så mærkede, at jeg havde tilliden fra trænerne, så byggede vi på og udviklede, og så gik det stærkt.”

De gode relationer fornemmer man også, når man møder de enkelte trænere ude på banerne. En af dem, som har mærket forskellen fra før og efter klubben ansatte en børneudviklingstræner er Thomas Løkke Borg, der er U9 træner i klubben.

”Der er meget mere struktur, end der har været tidligere. Den feedback, vi som årgangstrænere får fra Kenneth, giver så meget, som vi kan arbejde videre med og som i sidste ende gavner børnenes udvikling,” siger Thomas Løkke Borg, der som far til flere børn har været årgangstræner på flere årgange gennem årene.

”Der jeg kan se en forskel fra tidligere og frem til nu er, at de andre gange, hvor jeg måske har været assistenttræner på en årgang, der har der mangler et mål med træningen. Men nu kan man tydeligt se formålet med hver enkelt øvelse, og det er børnenes udvikling, som er i fokus.”