I Solrød FC har de fundet ud af, hvor vigtig en del børnefodbolden er – både for at skabe gode børnefodboldmiljøer, men også ved at skabe et stærkt og naturligt tilhørsforhold til fodboldklubben. For hvis børnene bliver ”fanget” i en tidlig alder og får gode oplevelser og kvalitetstræning, så har klubbens børneansvarlige en oplevelse af, at børnenes motivation stiger.

”Hvis vi tilbyder god fodbold fra de er små til de bliver store, så bliver det generelt bare nemmere at skabe gode og glade spillere, men det bliver også nemmere at fastholde dem på længere sigt,” siger Tobias Ibsen, der er børneudviklingstræner og sportsligt ansvarlig for børneafdelingerne i Solrød FC.

Netop derfor handler det om få skabt gode rammer og en god retning for børnefodbold, så børnefodboldspillerne får et godt og langt tilhørsforhold til klubben.

”Vi vil skabe et miljø, hvor børnene husker alle de gode oplevelser, som de får her hele vejen op gennem årgangene. Helt fra de nærmest løber med en ble på, til de begynder selv at parkere bilen herude, når de skal til træning,” siger Martin Kvolsbæk, der er børneformand i Solrød FC.

To strategiske spor

I klubbens nye strategiske arbejde med børnefodbolden er der lagt både et administrativt og et sportsligt spor, så de strategiske tanker og planer kan komme ud og leve både i klubbens ledelse og på banerne. Det har også betydet, at der er kigget på, hvordan klubben tidligere har arbejdet med børnefodbolden.

”Jeg tror det har været godt med refleksion over, hvad der er foregået tidligere og se, hvordan tingene hænger sammen. At forsøge at flytte både midler og ressourcer til andre steder i klubben, for at kunne få det opland, som man ønsker,” siger Tobias Ibsen og fortsætter:

”Den største udfordring er, at vi måske er gået i for mange retninger til at starte med i den her proces. Så vi har skullet skære ind til benet og finde én fælles retning, hvor vi kan få alle med på idéen om, at vi har en fælles retning og det er den vej, vi går."

Blandt andet har klubben ansat Tobias som børneudviklingstræner, hvilket gør, at meget af hans tid bruges ude på banerne, hvor han kan rådgive børnetrænerne og sikre udvikling blandt både trænere og børn. Det gælder blandt også udviklingen af træningsstrukturer og træningsmodeller, så det er lettere at komme ind som frivillig forældretræner.

Ligeledes er der udarbejdet en værktøjskasse til trænerne på de forskellige årgange, hvor alt er beskrevet til punkt og prikke.

”Det er også noget af det, som vi arbejder på i klubben - at når man kommer ind som ny træner, så skal man ikke have følelsen af at blive efterladt for sig selv ude på træningsbanen, men at der står nogen fra klubbens side, som rigtig gerne vil hjælpe dem og få dem godt i gang,” siger Tobias Ibsen.

Fokus på det enkelte barn

Alt klubbens strategiske arbejde med børnefodbolden handler grundlæggende om én ting: At skabe et godt og trygt læringsmiljø, hvor det enkelte barn får plads og mulighed for at udvikle sig. Både som fodboldspiller og som menneske.

”Vi arbejder virkelig på at have mere fokus på det enkelte barn frem for at de falder ind i mængden. At trænerne får overskud og kompetencerne til, at de kan have fokus på og hjælpe det enkelte barn - og barnet får en fornemmelse af, når de kommer hjem fra en træning, at det har været en god oplevelse, men at barnet samtidig også har udviklet sig."

”Det skal i et samspil med de andre individer her i klubben. For der er jo mange steder, hvor børnene kan få impulser fra, og vi har en brøkdel af deres tid her. Så vi skal prøve, på den brøkdel, at præge dem mest muligt og skabe gode og sunde oplevelser, som de kan tage med videre i livet,” siger Tobias Ibsen, der er børneudviklingstræner.

Selvom det handler om børnenes udvikling, så handler det selvfølgelig også for Solrød FC om at kunne fastholde spillerne, når de kommer i en ungdoms- eller senioralder. Også selvom det ikke nødvendigvis er som spiller. Og fastholdelsespotentialet er stort, da der på flere børneårgange i Solrød FC er op mod 60 spillere

”Det er at give børnene nogle redskaber og kompetencer, som de måske kan bruge senere hen - også så vi skaber nogle fodboldinteresserede børn, som måske ikke senere hen vil være spiller, men som så kan være trænere eller frivillig. Så vi prøver at give noget til børnene, som på sigt også kan give noget tilbage til os som klub,” siger Tobias Ibsen.

Vi forsøger virkelig at få trænerne til at tænke længere frem og holde fokus på udviklingen.

Det skal handle om udvikling og ikke resultatet

Sidste år blev der lanceret en ny fælles børnestrategi i DBU, som sætter børnenes udvikling i centrum. Den bakker DBU Sjælland op om, hvorfor resultater og stillinger fra forårssæsonen 2023 ikke længere skal vises i den sjællandske børnefodbold. Det betyder, at resultater ikke længere vil være tilgængelige på rækker fra U12 og yngre.

Og netop udvikling frem for resultater er også noget, som der arbejdes med i Solrød FC. Også selvom det kan være en lang proces.

”Vi forsøger virkelig at få trænerne til at tænke længere frem og holde fokus på udviklingen. De skal ikke tænke på den næste kamp i weekenden, men de skal gerne forsøge at tappe ind i udviklingen, så det er hovedfokus. Og det forsøger vi hele tiden at tale med dem om, at det altså er børnenes udvikling, der er vigtigst - og ikke weekendens resultater,” siger Tobias Ibsen, der bakkes op af børneformanden.

”Vi går efter at skabe en god 'skole' for fodbolden herovre på anlægget, som udvikler dem og giver en sund holdning til fodbolden, også som børnene bliver ældre og bliver ungdoms- og seniorspillere. Og jeg ved godt, at det er svært for 8-årige at forholde sig til, om de så enten har tabt 10-0 eller vundet 1-0, altså det fylder jo meget for dem, men vi skal prøve at italesætte og klæde dem på til, at det egentlig ikke betyder noget - det handler om at få oplevelsen og hygge sig med sine kammerater,” siger Martin Kvolsbæk, børneformand i Solrød FC.