Der summer af liv, når man besøger anlægget i Bagsværd, hvor IF Bytoften holder til. Klubhuset er fyldt med både børn og voksne, forældre sidder på bænkene i efterårssolen og kunstgræsbanen, som er klubbens eneste bane, er pakket med børn, der er i gang med aftenens fodboldtræning.

For knap ti år siden var der blot 55 medlemmer i klubben og IF Bytoften var tæt på en fusion med en anden lokal klub. Nu bugner klubben af fodboldglade medlemmer i alle aldre og medlemstallet er omkring 600.

”Vi har altid været en rigtig breddeklub med stort B, hvor der er plads til alle og for, at selv den mindre gode spiller kan have en god oplevelse heroppe, så skal vi sikre os, at vi kan rumme alle heroppe og give dem det bedste tilbud,” siger Thomas Dreyer, der er formand i IF Bytoften.

For os handler det ikke om at have et hold i Danmarksserien, Serie 1 eller Serie 2. Thomas Dreyer, formand i IF Bytoften

”Vi bestræber os på at skabe det bedste børnemiljø”

Selvom der i IF Bytoften er plads til fodboldspillere i alle aldre, så lægger klubben ikke skjul på, at børnefodbolden er et helt særligt fokusområde. Det fokus blev kun styrket, da klubben i juni 2022 blev udnævnt til DBU Børneklub.

”For os har det været det rigtige at gøre. Særligt fordi det nu er tydeligt, at der er nogle pejlemærker, som vi skal leve op til, hvilket også gør os motiveret på den gode måde. Og så er det nu synligt for alle trænere og frivillige, at vi skal leve op til de her ting og bestræbe os på at skabe det bedste børnemiljø her i klubben,” siger Thomas Dreyer.

Men hvordan sikrer man sig så, at man som klub skaber det bedste børnemiljø?

”Det gør vi med den gode tone. Ved at have åbent for alle heroppe. Ved at sørge for at der er trænere nok, sørge for at der er materialer nok, sørge for at vi træner i forhold til aldersrelateret træning, sikrer at alle børnene kan spille kamp og ikke mindst sikre, at børnene trives og vi undgår mobning her i foreningen,” lyder det fra Thomas Dreyer.

Alle de elementer er skrevet ned i klubbens børnestrategi og børnemanual, som klubben før sommerferien præsenterede på en række velbesøgte forældremøder på alle årgange. Ligeledes får forældre tilsendt børnestrategien, når de melder deres børn ind i klubben.

”Vi har nu aftalt, at vi skal have i hvert fald ét møde hvert år, hvor vi kan følge op med forældrene på, om de kan mærke en forskel og se at strategien og børnesynet bruges i praksis. På den måde kan vi sikre os, at vi når hele vejen rundt - både med træningen og vores kommunikation,” siger Thomas Dreyer.

Artiklen fortsætter under galleriet.

Alle klubbens penge går til at skabe gode fodboldmiljøer

Udover at være breddeklub med stort B er IF Bytoften nu også børneklub med stort B. For i klubben handler det om at skabe de bedste børnemiljøer, så alle føler sig velkomne. Derfor er det også naturligt for klubbens formand, at IF Bytoftens fokus først og fremmest er på børnefodbolden.

”For os handler det ikke om at have et hold i Danmarksserien, Serie 1 eller Serie 2. Vi spiller der, hvor vi har materialet til,” siger Thomas Dreyer og fortsætter:

”Så alle de penge, vi har, dem bruger vi på at skabe gode miljøer i klubben - særligt for børnene. For vi har nogle ressourcestærke voksne mennesker, som heldigvis ikke piber over deres kontingent og de er med til at bidrage til fællesskabet, så vi kan styrke børnefodbolden.”

Midlerne er blandt andet brugt på at ansætte en børneudviklingstræner og sende klubbens trænere på diverse træneruddannelser. Ifølge klubbens formand for, at man sikrer en udvikling både hos trænere og spillere.

Og så har bestyrelsen forpligtet sig til, at man løbende følger op på klubbens ’handlinger og holdninger’, og om strategien og børnesynet bliver fulgt og brugt i praksis.

”Vi vil gerne være verdens bedste børneklub og det gør vi kun ved at vi kan rumme og inkludere alle i vores fodboldfælleskab heroppe. For os er et barn ikke bare et barn. Vi får hele familien med, for vi har tilbud til forældrene også - hvad end det er fodboldfitness eller bankospil. Så de afleverer ikke bare barnet og går igen - de er selv en del af klubben,” siger Thomas Dreyer.